17 273 перегляд(ів)

Письмовий твір-розповідь (або роздум) у художньому стилі на основі власного досвіду

Мета: навчати школярів будувати ви­словлення в художньому стилі відповідно до обраного типу мовлення; удосконалю­вати текстотвірні вміння й навички; роз­вивати писемне мовлення, творчі здібності, логічне мислення; виховувати оптимізм, прагнення жити змістовно, приносити ко­ристь людям.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Перебіг уроку

 

Методична ремарка. Ураховуючи спе­цифіку класу, учитель може використати для написання письмової роботи матеріали попереднього уроку (учні писатимуть твір на основі складеного усно оповідання).

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

  • Поясніть, як ви розумієте зміст сло­восполучення життєвий досвід людини.

Від яких чинників залежить багатство жит­тєвого досвіду? (Від віку людини, способу її життя, випробувань, що випали на долю, її вмінь та навичок, набутих у процесі спілку­вання з іншими людьми, і т. д.)

  • Чи можете ви себе вважати досвідче­ними в певній справі людьми? Аргумен­туйте відповідь.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-порівняння. Прочитайте творчі роботи учнів.

 

1-й текст. Улітку всією сім’єю ми часто їде­мо за місто на дачу. Це прекрасне місце для від­починку, адже неподалік невеличке озерце, біля якого можна засмагати. Та й до лісу рукою по­дати. Проте мій тато любить повторювати, що дача – це не тільки відпочинок, а й працетера­пія. Він вигадав таке мудре словечко, бо вважає, що людина оздоровлюється не тільки завдяки сонцю, чистому повітрю й воді, а насамперед за­вдяки праці. Тато залюбки майструє, оздоблює наш дачний будиночок, а я допомагаю мамі й бабусі збирати врожай овочів і фруктів. А не­щодавно мені довірили відповідальну роботу – полоти грядки. Я назвав це заняття боротьбою з бур’янами.

Ох і нахабні ці вороги! Самі собі вродяться та й заважають овочам рости! То сонечко засту­пають, то вологу забирають, то поживні речови­ни крадуть. І стає рослинка кволою.

Аж тут я зі зброєю-сапою виходжу. Ховай­теся, бур’яни! Правда, треба бути дуже обереж­ним, бо ворог підступний, уміє маскуватися. Хіба ж не було торік, що замість лободи я бу­рячки посполював?!

Тож я уважно придивляюся, неквапливо ви­риваю бур’яни, допомагаю собі сапою. Озираю­ся назад – стоять рівними рядочками бурячки, мов воїни, що вишикувалися на парад. А пере­можений ворог лежить. Він уже не страшний.

Після сеансу працетерапії почуваюся гор­дим. Ще б пак, таку важливу роботу виконав – урятував урожай.

 

2-й текст. Улітку всією сім’єю ми часто їдемо за місто на дачу. Там на нас чекає не лише відпочинок, а й працетерапія. Так наш тато на­зиває лікування працею.

Торік мені довірили полоти грядки. Я пере­конався, що це надзвичайно відповідальна ро­бота.

По-перше, ти усвідомлюєш, що приносиш користь. Адже бур’яни завдають шкоди меш­канцям нашого городу. Вони нахабно затуляють сонце, висмоктують вологу, а з нею і поживні речовини. Від такого сусідства корисні рослини можуть загинути.

По-друге, боротьба з бур’янами – справа не­легка. Вони вміють маскуватися. Тому потрібно придивлятися, що саме ти вириваєш: бурячка чи, може, лободу.

Крім цього, праця на городі приносить на­солоду. Особливо приємним є результат: озир­нешся і бачиш – бурячки рядочками стоять, мов визволені з полону бранці, і радіють. А підкорені вороги вже не страшні, нехай лежать собі у міжряддях.

Отож перебування на дачі – це і відпочинок, і працетерапія(З учнівських творів).

  • Що в текстах спільне, а що відмінне? (Спільні тема і стиль мовлення. Відмінні типи мовлення.)
  • Сформулюйте тему творчих робіт. Чи можна стверджувати, що написані вони на основі власного досвіду?
  • За якими ознаками видно, що перший твір – це розповідь, а другий – роздум?
  • Назвіть ознаки художнього стилю у творчих роботах. Які засоби образності вам сподобалися найбільше?
  • Сформулюйте орієнтовні теми май­бутніх творів, які стосувалися б вашого життєвого досвіду. (Догляд за домашніми тваринами, допомога старшим членам ро­дини, виготовлення різноманітних виробів, виконання шкільних доручень, участь в ак­ціях, опіка над молодшими братами чи се­страми, перебування в таборі, турпоході чи на екскурсії і т. п.)

Методична ремарка. Учитель може сам запропонувати теми творів. Завдання уч­нів – визначити, який тип мовлення передбачає кожна тема. Орієнтовні теми: «Як я допомагаю мамі», «Мої домашні обов’язки», «Я – дресиру­вальник», «Чому я займаюся бісероплетінням (квілінгом, майструванням і т. п.)», «Як я під­готував концертну програму», «Чому важливо знати Правила дорожнього руху», «Як не за­блукати в лісі».

Колективне обговорення обраних (сформульованих) тем.

Методична ремарка. Мета обгово­рення – допомогти п’ятикласникам зорієнту­ватися в завданні і правильно виконати його. Методика проведення така: учень називає тему, наприклад, «Як я допомагаю мамі». Розповідає, що у творі йтиметься про домашні обов’язки, конкретно, які саме. Тип мовлення – роздум. Учні виправляють однокласника, тому що назва і зміст творчої роботи передбачають такий тип мовлення, як розповідь. Аргументують чому.

Написання творчої роботи на чер­нетках.

Робота над удосконаленням написано­го. Індивідуальні консультації вчителя.

Написання роботи в зошитах.

 

Підсумок уроку.

  • Чим збагатив вас сьогодні урок мов­леннєвого розвитку?

 

Домашнє завдання. Закінчити роботу над твором. Повторити вивчений матеріал про вимову й написання префіксів.

Icon of Ukr Mov5nov (87) Ukr Mov5nov (87) (27.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *