3 529 перегляд(ів)

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного руху

Мета: ввести поняття рівноприскореного прямолінійного руху, описати його математично; пояснити учням фізичний зміст прискорення.

Методи і прийоми навчання: індивідуальна робота, фронтальне опитування, евристична бесіда, робота із підручником, .робота в парах.

Обладнання: дидактичні матеріали, таблиці.

Тип уроку: урок комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань: індивідуальна робота.

  1. Двоє учнів виконують завдання з карток (на дошці).

Картка №1. Велосипедист за перші 5 с проїхав 40 м, за наступні 10 с — 100 м і за останні 5 с — 20 м. Визначити середні швидкості на кожній із ділянок і на всьому шляху.

Картка №2. Автомобіль проїхав першу половину шляху зі швидкістю v1= 10 м/с, а другу половину — зі швидкістю v2 = 15 м/с. Визначити середню швидкість на всьому шляху.

  1. Фронтальне опитування.

— Коли застосовують поняття миттєвої швидкості для опису руху?

— Коли застосовують поняття середньої швидкості?

— Чим відрізняється середня швидкість переміщення від середньої швидкості проходження шляху?

— Чи можна середню швидкість на всьому шляху шукати як середнє арифметичне середніх швидкостей на окремих його ділянках?

(У цей час перевіряю виконання домашніх задач.)

  1. II. Оголошення теми, мети уроку (учні записують тему в зошитах).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

  1. Слово вчителя (з елементами бесіди).

В одних змінних рухах швидкість може змінюватися дуже швидко, в інших – повільно. На попередньому уроці ми переконалися, що будь-який прямолінійний нерівномірний рух можна подати у вигляді множини послідовних майже рівномірних рухів на малих ділянках траєкторії, причому швидкість руху безпервно змінюється від однієї малої ділянки до наступної.

Якби швидкості тіла на всіх цих малих ділянках були відомі, то можна було б обчислити переміщення тіла за будь-який інтервал часу і, отже, визначити положення тіла в будь-який момент часу.

У реальному житті ми зустрічаємося з нерівномірним рухом,  коли швидкість тіла змінюється або зазначенням (модулем), або за напрямом. Розглянемо так званий рівнозмінний рух, тобто такий рух, коли швидкість тіла за будь-які рівні проміжки часу змінюється на одну і ту ж величину.

Наприклад, у даний момент часу швидкість тіла 5 м/с, а через півсекунди швидкість дорівнюватиме 7 м/с, а ще через півсекунди швидкість дорівнюватиме 9 м/с і т. д.

Запишемо ряд значень швидкостей через кожних півсекунди руху:

5; 7; 9; 11; 13; 15;…

— Скажіть, на скільки зростає швидкість через кожних півсекунди ? (На 2 м/с.)

— На скільки зростає швидкість за одну секунду? (На 4 м/с.) Запишемо ряд значень швидкостей через кожну секунду:

5; 9; 13; 17;…

—  Якщо швидкість якогось іншого тіла в даний момент (початкова швидкість) буде 10 м/с, а кожної секунди швидкість зростатиме на 5 м/с, то який вигляд матиме ряд значень швидкостей цього тіла через кожну секунду? (10; 15;20; 25;… і т. д.)

—  Що спільного між рухами цих двох тіл? (Ці рухи рівнозмінні, швидкості

зростають.)

— Чим відрізняються рухи цих двох тіл? (Зміною швидкостей за 1 секунду.) Величину, яка показує на скільки змінюється швидкість даного тіла за одиницю часу в рівнозмінному русі, називають прискоренням.

  • З яким прискоренням рухається перше тіло? (4 м/с2.)
  • 3 яким прискоренням рухається друге тіло? (5 м/с2.)

Зверніть увагу, швидкість першого тіла змінюється за 1 секунду на 4 м/с, а швидкість другого тіла змінюється на 5 м/с.

Прискорення позначають буквою а; тоді запис має вигляд: а1 = 4 м/с за 1 с = 4 м/с2; а2 = 5 м/с за 1 с = 5 м/с2. Нехай тіло рухається рівнозмінно, початкова швидкість його v0, а через інтервал часу t його швидкість зміниться і стане v, тоді величина  визначить, на скільки змінюється швидкість за 1 секунду, тобто:

Прискорення — векторна величина, тому     Далі такий рух називатимемо рівноприскореним, тобто рух із сталим прискоренням.

  1. Робота з підручником.

— Прочитайте на ст. 48 – 49 (§10) від слів «Прискорення – це векторна фізична величина, …» та на ст.54 – 56 (§11)  заповніть таблицю формул та величин:

 

 

 

 

 

 

 

Рівноприскорений рух
 

Величини

Рівняння руху
У векторній формі У проекціях на вибрану вісь х
Прискорення    
Швидкість    
Переміщення    
Координата    

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.  Робота в парах.

Під час гальмування швидкість потяга змінилася від 36км/год до 9 км/год за 15 с. чому дорівнює проекція прискорення потяга? Через який час від початку гальмування він зупиниться? Який шлях він при цьому пройде?

 

Дано:

t=15c

 

ax -?  tзуп – ?       s – ?

 

Розв’язання

 

Миттєва швидкість знаходиться за формулою:  . Враховуючи що , а проекція прискорення , матимемо . Шлях знайдемо за формулою

 

Відповідь: ax =-0,5м/с2; tзуп =20с;   s=100м.

 

  1. V. Підсумок уроку.
  2. Домашнє завдання.

Основне. Опрацювати § 10 ст. 47 – 49.      § 11 ст. 53 – 56.

 

                А: №8(3)

                В:  №9(3).

Додаткове  Перебуваючи на відстані 200м один від одного, два велосипедисти рухаються назустріч один одному: один з прискоренням 0,2м/с2, маючи початкову швидкість 18 км/год, другий з тим самим прискоренням, маючи початкову швидкість 5,4м/с. через який час вони зустрінуться і яке переміщення здійснить кожен із них до моменту зустрічі.

Icon of Fiz10 Urok 9 Fiz10 Urok 9 (30.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *