1 244 перегляд(ів)

Розробка уроку: Ділення раціональних чисел

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: систематизація та корекція знань.

Хід уроку

Оскільки цей урок є логічним завершенням попередньої роботи, схема його може бути такою самою, як і попереднього. Єдина відмінність — змістом навчального матеріалу є тема «Ділення раціональних чисел».

 

І. Перевірка домашнього завдання

Спочатку обговорюємо труднощі, що, можливо, виникли під час ви­конання домашнього завдання (див. урок № 96).

Усні вправи

 1. 1.     Обчисліть:
а) б)
 1. 2.     Назвіть подібні доданки в сумі та їх коефіцієнти:
  1) -2,4х + 4,3х + 8,2 – 8,2х; 2) 3у 3х 3у + 3х;

3) 4,5a – 4,5b + 10a – 10b; 4) 100a + 101b – 200a – 202b.

Зведіть подібні доданки.

 1. 3.     Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

а) -25 · 106 – (-4); б) -4 · (-0,81) · 25; в) · (-8) · ;

г) -2,5 · (-13,4) · 0; д) -1,23 · (-4) · (-5) · (-5);

є)

 1. 4.     Дайте відповідь на запитання та наведіть приклади:

а) Яка кількість від’ємних множників повинна бути в добутку, щоб він виражався додатним числом? від’ємним числом?

б) За якої умови добуток кількох множників дорівнює 0?

в) Як зміниться добуток декількох чисел, якщо його помножити на (-1)?

 

II. Систематизація знань

Проводиться в ігровій формі (див. попередній урок).

 

III. Відтворення, вдосконалення та корекція вмінь

@ На цьому уроці ми повторюємо та систематизуємо досвід, набутий у ході вивчення теми «Ділення раціональних чисел», але насправді ми систематизуємо знання про виконання всіх інших арифметич­них дій у комплексі з діленням. Тому й завдання, відібрані на урок, є в основному «комплексними», тобто вимагають від учнів, окрім знань алгоритмів виконання арифметичних дій, ще й знання пра­вил встановлення порядку виконання дій та правил, що виражають залежність між компонентами арифметичних дій.

 1. 1.     1) Виконайте ділення:

а) -124 : 31;             б) -33,77 : (-11);            в) 53,4 : (-15);

г) 1,242 : (-0,27);     д) -:;              є) -1 : 4.

2) Виконайте дії:

а) 3,2 · (-6) – 7,8 : (8,8 – 10,1); б) (-31,7 : 63,4 – 23,4: (-1,17)) · (-2,4);

в) (-1,2 + 4,32 : (-1,8)) : (-0,001) · (-0,3).

3) Знайдіть значення виразу:

а); б); в);

г)  ; д) ;

 1. 2.     1) Усно розв’яжіть рівняння:

а) 5,2 : х = 5,2;         x ·  = -1;            х : 5,72 = 0;

б) -4 : х = 4;      х : = -1;    х : = 0;

в) -4х = -8,8;            -6y = -36;             -6х = 1;

г) -3,7 : (-х) = -1;      –х : 4 = 0;                   –х : (-8,7) = 1.

 1. 3.     Розв’яжіть рівняння: а) х = -; б) –х = -; в) -2х = .
 2. 4.     Знайдіть корінь рівняння:

a) yyy = ;        б) 0,4zz = 4,4;

в) 4(0,2х – 7) -5·(0,3х + 6) = 5;        г) 22,4·- 35,1 = -45,9.

Додаткова вправа

Перше число на 2,9 більше за друге. Якщо перше число збільшити у 1,7 раза, а друге — у 1,9 раза, то різниця цих нових значень дорівнює 11,59. Знайдіть дані числа (складіть рівняння за умовою задачі та розв’я­жіть його).

 

IV. Підсумки уроку

Тестові завдання

 1. 1.     В якому з наведених випадків ділення виконано неправильно?

1) -75 : 5 = 15; 2) -169 : (-13) = -13; 3) 210 : (-10) = -21; 4) 0 : (-47) = 0.

 1. 2.     Знайдіть суму: (-8 + 24) : (-1 – 3) + 4.

1) 8;            2) 0;            3) -8;                    4) -4.

 1. 3.     Який з поданих виразів дорівнює -4, якщо k = -2?
  1) (-k – 15k) : 4; 2) (3k – 9k) : (-3); 3) (10 – k) : (-6); 4) (6k – 12) : 3.
 2. 4.     Яке з поданих чисел дорівнює частці коренів рівнянь 2х – 5 – 6х = 11 та
  -5х + 11х + 7 = 13?

1) ;          2) -4;                    3) -;         4) 4.

 1. 5.     Обчисліть модуль виразу (-b – 48) : (-16) + b, якщо b = 16.
  1) -14;        2) 12;          3) 14;          4) 20.

 

V. Домашнє завдання

 1. 1.     До частки чисел – 7,5 і – 3 додайте добуток чисел – 0,3 і 30.
 2. 2.     До добутку чисел – 1,8 і 2 додайте частку чисел 24 і – 1,2.
 3. 3.     Розв’яжіть рівняння:

а) х 2,3 = 4,2; б) 2х + 3,6 = 5; в) 20 – (5 – 4х) = 3; г) 14 – (-5 + 2х) = -3.

 1. 4.     Розв’яжіть рівняння: а) 3х – (х + 17) = 21; б) 10 – 2(7 – х) = 8.
 2. 5.     Обчисліть: -2+ (9,7 – 1,6) : (-0,9).
 3. 6.     Спростіть вираз:

а) 2(4a – 5) – (2 – 3а); б) -3(5 – 7х) + 4(х – 7); в) 1,5(2 – 0,2а) + 3(-а + 1);

г) -2(-1 – 2a + 7b) – (4a – 8b + 1); д) -(0,5х – 1,1) – х;

є) (-0,25х + 0,3y) – 3(0,7х – 0,3у).

Icon of Urok 97 Urok 97 (30.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *