4 428 перегляд(ів)

Розробка уроку: Глобалізація. Причини та переваги глобалізації

Мета: розкрити зміст міжнародних економічних відносин, що призводять до глобалізації, факторів та наслідків глобалізації; пояснити вплив світового господарства на ефективність національної економіки.

Обладнання: наочний матеріал, кольорові картки.

Основні поняття: глобалізація економіки, міжнародна економічна інтеграція.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Під час бесіди з учнями з’ясувати, як вони уявляють собі світове господар­ство. Що означає термін «глобалізація»?

Записати на дошці визначення терміна «глобалізація», які дали учні.

ІІІ. Формування нових знань

Глобалізація економіки полягає в посиленні інтеграції економік та су­спільств різних держав шляхом прискорення зростання міжнародного руху то­варів і послуг, капіталів, технологій, ідей та міграції трудових ресурсів.

Глобалізація створює не лише нові можливості економічного розвитку, але й загрози для нього.

Глобалізація (від фр. global — «загальний», «такий, що охоплює всю земну кулю») — це багатогранний процес, що охоплює всі сторони суспільного розвитку й утілюється в зростанні взаємозалежності країн світу в результаті форму­вання єдиного всесвітнього господарського організму.

План викладу нового матеріалу

1. Світове господарство

2. Фактори глобалізації (форми глобалізації)

Глобальна економіка спричиняє суттєві зміни політичного, технічного та культурного характеру, які впливають на індивідів, підприємства, уряди в усьому світі.

Супротивники глобалізації вважають, що політика вільної торгівлі прино­сить користь великим корпораціям та багатим країнам, спричиняючи поглиб­лення нерівності між різними верствами населення, економічну кризу в бідні­ших і менш розвинених країнах.

Прихильники глобалізації вважають, що усунення торговельних бар’єрів сприяє більш ефективному розподілу виробництва і капіталу. Наслідком цього є прискорення економічного розвитку, зростання інвестицій у країнах, що роз­виваються, а також підвищення рівня доходів та якості життя в усіх країнах, які є більш відкритими для торгівлі.

Економічна інтеграція — це вищий ступінь сучасної глобалізації госпо­дарського життя. Вона передбачає створення тією чи іншою групою країн єди­ного економічного простору з метою тісного об’єднання своїх національних господарств і створення спільного ринку капіталів, трудових ресурсів, това­рів і послуг. Між пов’язаними інтеграцією країнами встановлюються особли­во сприятливі умови для співробітництва, проводиться узгоджена внутрішня та зовнішня політика у сферах торгівлі, сільського господарства, транспорту, валютній сфері; працюють спільні підприємства, банки, біржі; створюються колективні грошові одиниці, єдині закони, стандарти, органи управління, по­літичні та інші структури.

IV. Закріплення знань учнів

Висловіть свою думку і поясніть твердження Дуккана Гріна: «Глобалізація принесла вигоду декому, але не всім».

V. Домашнє завдання

Поясніть вплив глобалізації на місцеву та національну культуру. Наведіть приклади щодо нових свят та ін.

Icon of Ekon11 (31) Ekon11 (31) (8.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *