2 231 перегляд(ів)

Розробка уроку з економіки: Доходи економічних суб’єктів. Економічний кругообіг

Тема. Доходи економічних суб’єктів. Економічний кругообіг

Мета: виявити суб’єктів ринкової економіки; розкрити зміст кругообігу економічної діяльності за участі різних ринків.

Обладнання: крейда, дошка, кольорові картки.

Основні поняття: домашнє господарство, підприємство, кругообіг економічної діяльності.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Повторення раніше вивчених категорій.

1. Які суб’єкти економічного життя відповідають на головні економічні пи­тання (Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти?)?

2. Чи можуть громадяни (домогосподарства) взаємодіяти безпосередньо з фірмами, які виробляють товари й надають послуги?

3. Скільки ринків необхідно для задоволення потреб громадян (домогоспо­дарств)?

4. Які види доходів отримують учасники економічного життя?

ІІІ. Формування нових знань

Відповіді на поставлені запитання записуються на дошці й оформляються як схема:

 

Ці три головні учасники економічного життя взаємодіють між собою і ко­ординують свою діяльність як безпосередньо, так і через ринки ресурсів і спо­живчих товарів.

Тому попередню схему необхідно уточнити, подавши її у формі кругообігу товарів, ресурсів і грошей.

 

Разом з учнями позначити (підписати) усі взаємні зв’язки, ураховуючи, що гроші й товари (ресурси) рухаються назустріч одне одному.

Модель кругообігу демонструє складне взаємопов’язане переплетіння про­цесів прийняття рішень та економічної діяльності. Домогосподарства і фірми є учасниками основних ринків, але діють вони як протилежні сторони. На рин­ку ресурсів фірми — це покупці, домогосподарства — продавці; а на ринку то­варів та послуг вони змінюють свої ролі: фірми — це продавці, домогосподар­ства — покупці.

 

Основні форми доходів населення

Заробітна плата → дохід працівника за труд.

Відсоток → дохід на грошовий капітал.

Рента → дохід від використання землі та інших природних ресурсів.

Підприємницький дохід → дохід за підприємницьку діяльність.

Державні трансфертні платежі → виплати з держбюджету у формі грошової допомоги, субсидій, пенсій, стипендій.

Джерелами особистих доходів є:

• трудові (зарплата, підприємницький дохід, забезпечення військовослуж­бовця);

• соціальні (пенсії, грошові допомоги, стипендії);

• вторинні (дивіденди, відсотки за вкладами, доходи від нерухомості);

• інші (спадок, виграш).

IV. Закріплення знань учнів

Бліцопитування (Так/ Ні) з використанням кольорових карток

1. Домогосподарства є власниками ресурсів. (Так)

2. Грошові потоки й потоки товарів рухаються назустріч один одному. (Так)

3. У простій схемі кругообігу обов’язковими дійовими особами є держава й за­кордонний сектор. (Ні)

4. У схемі кругообігу представлені два ринки: ринок грошей і ринок товарів. (Ні)

5. Сучасне домогосподарство займається виробництвом товарів і послуг. (Ні)

6. Фірми поставляють виготовлені товари на ринки товарів. (Так)

V. Домашнє завдання

Опрацюйте матеріал підручника і запишіть головні функції домашнього господарства в ринковій економіці.

Icon of Ekon11 (4) Ekon11 (4) (77.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *