629 перегляд(ів)

Розробка уроку з природознавства ЦІЛІСНІСТЬ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ

Мета: дати поняття «організм», «орган» та «система органів», по­рівнюючи організми тварини та рослини; визначити їх схожість та відмінність; дати класифікацію систем органів відповідно до функцій, які вони виконують.

Обладнання: таблиці «Зовнішня будова рослини», «Зовнішня будова тварини»

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Організм. Система. Невже організм — це система? Система складається з частин, пов’язаних між собою. Межі системи дозволяють їй зберігати свою внутрішню будову. Система є стійкою до впливів, але сильні або тривалі впливи руйнують її.

IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Згадайте, що таке система, які основні критерії повинні бути, щоб угруповання можна було назвати системою? IV. Вивчення нового матеріалу

1. Що таке організм?

Разом з неживими тілами в природі є велика група живих тіл — ор­ганізмів. До них відносяться бактерії, гриби, тварини, рослини. Вони складають органічний світ нашої планети. Всі організми пов’язані між собою.

Завдання. Відобразіть графічно фразу: «Всі організми пов’язані між собою». Організми мають клітинну будову. Одні з них — одноклітинні, інші — багатоклітинні (за кількістю видів таких більшість). Багато­клітинний організм складається з клітин, які виконують різні функції.

(У зошитах учні малюють (схематично) представника одноклітинних та багатоклітинних організмів.) 2. Особливості будови рослин і тварин

(У зошитах учні ділять сторінку на дві частини (одна — рослини, друга — тварини) та заносять всі ознаки, про які розповідає вчитель.)

Рослини мають надземні та підземні частини. Надземна частина складається з таких органів: листя, стебла, квітки. Підземна части­на — корінь. Кожний орган виконує певні функції.

Корінь — осьовий орган; він закріпляє рослину у ґрунті (опорна функція), поглинає з ґрунту воду та мінеральні речовини (поглинаюча функція) та проводить їх у стебло, відкладає поживні речовини про запас (запасаюча функція). Рослина може пересуватися тільки на стадії насіння чи спори.

Стебло — також осьовий орган. Воно несе листки, піднімаючи їх до світла, а також квітки й плоди, є для них опорою (опорна функція). По стеблу з кореня в листки рухаються вода та мінеральні речовини, а поживні речовини, які утворюються в процесі фотосинтезу, від­тікають униз, з листків у корінь (провідна функція). У стеблі часто відкладаються про запас поживні речовини.

Листок — бічний орган рослин. Листки виконують дві важливі функції — фотосинтезу та випаровування води.

Квітка — бічний орган рослини, який виконує тільки єдину функ­цію — розмноження.

Тіло тварини складається з таких частин: тулуб, кінцівки, голова, хвіст. Кожна частина складається з багатьох органів, які мають дуже специфічні функції. Протягом усього життя тварина залишається рухливою. 3. Системи органів

Рослини не мають систем органів, замість цього в них є тканини, які успішно виконують усі функції.

Тварини мають системи органів. Основні: опорно-рухова, травна, дихальна, вивідна, нервова, кровоносна, ендокринна, статева.

Будову системи розглянемо на прикладі травної системи. Травна система починається в ротовому отворі, ротовою порожниною. Далі їжа потрапляє до глотки, стравоходу, шлунка, кишечника. Закінчуєть­ся анальним отвором. Кінцевим результатом цього процесу є багато корисних та поживних речовин, які потраплять до організму.

4. Вегетативні та генеративні органи

Всі органи, які забезпечують процеси життєдіяльності, ріст і роз­виток організму, називають вегетативними. Рослини — корінь, листок, стебло. Тварини — системи органів: опорно-рухова, травна, дихальна, вивідна, нервова, кровоносна, ендокринна.

Органи, які забезпечують процес розмноження, називаються ге­неративними. Рослини — квітка, плід, насіння. Тварини — статева система.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів Практична робота «Ознайомлення з будовою рослин»

Мета: вивчити особливості будови рослин, навчитися визначати органи рослин.

Обладнання: різні кімнатні або гербарні зразки квіткових рослин з типовими органами, а також рослини з видозміненими органами.

ХІД РОБОТИ

1. Розгляньте кожну квіткову рослину, яку запропонував учитель, запи­шіть їхні назви.

2. Знайдіть корінь, пагін. На пагоні знайдіть стебло, листки, бруньки, квітки і плоди.

3. Порівняй органи рослин: корінь, листки, стебла, бруньки, квітки, плоди. Знайдіть загальне та відмінне.

4. Намалюйте схематичну будову однієї із запропонованих рослин. По­значте її органи.

5. За результатами спостереження за рослинами заповніть таблицю. 6. Зробіть висновок відповідно до мети практичної роботи.

VI. Підсумок уроку

Рослина — система, всі частини якої взаємозв’язані. Основні орга­ни рослини — корінь, стебло, листки, квітки, плоди. Основні органи тварин — серце, мозок, матка, яйцеклад, скелет та інші.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Дати відповіді на запитання

1. З яких органів складається квіткова рослина?

2. Поясніть, чому живий організм є системою.

3. Поясніть, чому організм є «відкритою системою».

Icon of Prirod6 (3) Prirod6 (3) (9.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *