1 086 перегляд(ів)

Розв’язання задач геометричного змісту

 1. На координатній прямій позначте точку D(-3) і точку С, щоб довжина
  CD дорівнювала 2,5 одиничних відрізки. Визначте координату точки
  С. Скільки розв’язків має задача?

 

 1. 2.     Знайдіть площу і периметр чотирикутника ABCD, якщо A(-1; 2); B(3; 2);
  С(3; -4); D(-1; -4).

 

 1. 3.     Знайдіть площі заштрихованих фігур, зображених на рисунку нижче,
  якщо сторони квадратів дорівнюють по 10 см.

1)          2)         3)          4)

 1. 4.     В якій частині координатної площини розташовані точки, координа­ти яких мають: а) однакові знаки; б) протилежні знаки.  Де розташовані точки, в яких одна з координат дорівнює 0?

 

 1. 5.     Побудуйте ΔABC, якщо А(-5; -2); B(0; 4); С(3; -5). Назвіть координати яких-небудь двох точок, з яких одна лежить усередині, а друга — зовні трикутника.

 

 1. 6.     Побудуйте чотирикутник ABCD за координатами його вершин і знайдіть координату точки, в якій перетинаються його діагоналі, якщо A(-2; -2); B(-3; 2); С(1; 4); D(2; -3).

 

 1. 7.     Накресліть на координатній площині трикутник LPQ, якщо L (-3; -4),
  P(0; 4), Q(5; -1). Знайдіть координати точок перетину сторони PQ з віссю х та сторони LР з віссю у.

 

 1. 8.     Побудуйте на координатній площині точки:

а) A(-4; -2); B(-3; -1); С(-2; 0); D(-1; 1);

б) M(2; 6); N(3; 4); P(4; 2); K(5; 0);

в) X(-2; -5); Y(-2; -2); Z(-2; 1).

Ці точки розташовані в певній послідовності. Встановивши її, по­значте 2—3 точки. Назвіть їх координати.

 

 1. 9.     На аркуші паперу позначено 2 точки: А і В. Накресліть на цьому ар­куші таку систему координат, щоб A(2; 3) і B(-2; 3).

 

 1. 10.                        Побудуйте графік руху човна, який рухається проти течії ріки, упро­довж 6 годин після відплиття його від пристані, якщо власна швидкість 6 км/год, а швидкість течії 3,5 км/год.
Icon of Urok 135 Urok 135 (11.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *