1 603 перегляд(ів)

Розв’язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст)

Мета: вдосконалити вміння учнів розв’язувати текстові задачі на відсотки та застосовувати їх для розв’язування задач більш високого рівня складності (суміші, сплави).

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

 1. 1.     Учні заповнюють аркуші контролю впродовж 3-5 хвилин (в аркуші
  контролю вписують тільки відповіді на запитання, що належать до
  розв’язаних вдома вправ).
 2. 2.     Фронтальна робота.

Усні вправи

1) Обчисліть:

2) Знайдіть відношення чисел: 12 до 6; 12 до 36; 9 до 4.

Що показує кожне з цих відношень?

3) Які числа можна підставити замість квадратиків, щоб пропорції
були правильними? а) □ :  =  : □; б)  : □ = □ : 1.

4) Яке з поданих розв’язань відповідає умові задачі: «До магазину за­везли 460 кг картоплі. Першого дня було продано 35 % картоплі. Скільки кілограмів картоплі було продано?»

а)  = ; б) х = 460 : 0,35; в) х = 460 · ;

г) 460 : 100 = 4,6(кг) 1 %; х = 4,6 · .

 1. 3.     Індивідуально. Щоб активізувати роботу «сильних» учнів, пропонуємо їм індивідуальні завдання з теми.

 

Картка 1

Додали три числа. Перше становить 25 %, друге 35 % від суми. Які числа дода­ли, якщо третє число на 2,1 більше від другого?

 

Картка 2

60 % земельної ділянки засіяли пшеницею, решту вівсом. Яку площу засіяли пшеницею, яку вівсом, якщо пшеницею засіяли на 114 га більше, ніж вівсом?

 

II. Застосування вмінь

@ Фактично питання розв’язування задач на відсотки, яке винесено на державну підсумкову атестацію в 9 класі, ретельно опрацьо­вується лише в 5—6 класах (й епізодично зустрічається в задачах на уроках алгебри та геометрії у 7—9 класах). Тому дуже важливо за­раз сформувати сталі, тверді навички розв’язування задач на відсотки, а також, якщо клас готовий до цього, похідних від них задач: задачі на суміші, сплави, відсотковий вміст (що передбача­ють і складання рівнянь у вигляді пропорцій). Тому на цьому уроці можна запропонувати до розв’язування такі або подібні до них задачі.

 1. 1.     Сплав міді з оловом масою 12 кг містить 45 % міді. Скільки кілограмів
  чистого олова треба добавити до сплаву, щоб дістати новий сплав,
  який містить 40 % міді?
 2. 2.     У залізній руді на 7 частин заліза припадає 3 частини домішок.
  Скільки тонн домішок у руді, яка містить 73,5 тонн заліза?
 3. 3.     Сплав складається з міді (50 %), цинку (40 %) і алюмінію (10 %).
  Скільки треба взяти металів, щоб дістати 35 кг сплаву?
 4. 4.     Сплав складається з алюмінію (83 %), цинку (10%) і олова (7 %).Чому
  дорівнює маса сплаву, в якому цинку на 2,7 кг більше, Ніж олова?
 5. 5.     Маємо 735 г 16 % розчину йоду у спирті. Треба дістати 10 % розчин
  йоду. Скільки грамів спирту треба долити для цього у даний розчин?

Також бажано розв’язати інші текстові задачі.

 1. 1.     З 1,6 га землі, що становить 8% площі всього поля, зібрали 48 ц пше­ниці. Скільки центнерів пшениці зібрали з усього поля, якщо вро­жайність на всіх його ділянках однакова?
 2. 2.     Фермер засіяв соняшником 1,8 га. Це на 20% більше, ніж торік. Яку
  площу фермер засіяв соняшником торік?

 

III. Підсумки уроку

У розчині міститься 42 кг солі. Яка маса розчину, якщо солі в ньому 60 %?

а) 42 · 6 = 252 (кг); б) 42 : 6 = 7 (кг); в)  = ; х =  = 700 кг;

г) 42 : 0,06 = 700 (кг).

 

IV. Домашнє завдання

Повторіть теми:

1) «Основна властивість пропорції»;

2) «Прямо і обернено пропорційні величини».
Розв’яжіть задачі:

 1. 1.     У воді розчинили 180 г солі і одержали 12%-ий розчин солі. Скільки
  грамів води використали для приготування розчину?
 2. 2.     Три трактори зорали поле. Перший трактор зорав 40 % усього поля,
  другий — 80 % того, що зорав перший. А третій — решту 14 га. Скільки
  гектарів поля зорав другий трактор?
 3. 3.     Один учень стрибнув у довжину на 2,4 м, а стрибок другого був на 15 %
  довший. Яка довжина стрибка другого учня?
 4. 4.     За 36 робочих днів бригада лісорубів у складі 30 чоловік заготовила
  1944 м3 дров. Продуктивність праці всіх лісорубів однакова. Скільки
  дров заготовить бригада із 24 чоловік за 50 днів при такій же продук­тивності праці?
 5. 5.     Розв’яжіть рівняння: а)  = ; б)  = .
Icon of Urok 50 Urok 50 (17.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *