2 684 перегляд(ів)

Розв’язування задач на обчислення швидкості та переміщення під час рівноприскореного руху

Мета: формулювати вміння розв’язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення.

Методи і прийоми навчання: експрес-опитування, фронтальний експеримент, спостереження, аналіз, робота в групах, метод мікрофону.

Обладнання: дидактичні матеріали

 

Тип уроку: урок комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

ІІІ.  Розв’язування задач.

Задача. Тіло, рухаючись рівноприскорено без початкової швидкості, за восьму секунду руху пройшло 30 м. Знайти його переміщення за десяту секунду руху.

 

Дано:

v0 =0м/с

t8 =1c

SVІІІ =30м

tх=1с.

 

sx – ?

 

 

 

Розв’язання

SVІІІ=s8-s7

,

Тоді  Звідси

 

Аналогічно

Відповідь: 38м.

Задача

Прямолінійний рух тіла описується рівнянням руху: Знайти прискорення тіла. Написати рівняння швидкості даного руху. Яке переміщення здійснить тіло за перші 2с руху? Через який час від початку руху тіла його координата дорівнюватиме нулю?

 

 

 

 

 

 

Дано

 

a–? –?

–?   –?

 

 

 

Розв’язання

Запишемо рівняння руху в загальному вигляді:

Порівнюючи рівняння із заданим, можемо визначити: х0=10м, v0=-8м/с2; а=2м/с2.

Рівняння швидкості матиме такий вигляд: , звідси  Знайдемо вектор переміщення за t=2c:     У момент часу  координата тіла дорівнюватиме нулю. Отже,  звідси

 

Відповідь: 2м/с2;   20м;  1,75с.

Задача (повне пояснення).

Рівняння швидкості руху тіла має вигляд:  Побудуйте графіки швидкості руху та координати, прийнявши х0=0.

Розв’язання

Порівнюючи дане рівняння з рівнянням загального виду , визначимо:v0=10м/с2; ах=-2м/с2. рівняння координати у загальному вигляді  . Для умови задачі: x=10t-t2.

Будуємо графік швидкості (мал.. 1).

Графіком координати буде парабола (мал.. 2). Координата вершини параболи:    об знайти точки перетину вітками параболи осі часу, розв’яжемо квадратне рівняння: 10t-t2=0; t1 =0, t2=10(c).

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. V. Підсумок уроку.

 

  1. VI. Домашнє завдання.

Основне. Повторити  § 9 – 11

Підготуватися до лабораторної роботи №1

Додаткове  Подумайте, від яких чинників залежить прискорення, з яким тіло скочується похилою площиною. Запишіть план проведення експерименту з перевірки вашого припущення. Проведіть такий експеримент, запишіть його результати, зробіть висновок щодо правильності вашого припущення.

Icon of Fiz10 Urok 11 Fiz10 Urok 11 (57.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *