829 перегляд(ів)

Розв’язування задач на всі дії з дробами

Мета: систематизувати знання, набуті в ході вивчення теми «Дії зі звичайними дробами», та відпрацювати навички використання цих знань для виконання вправ, що передбачають усі арифметичні дії з дробами.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

 1. Домашнє завдання перевіряємо фронтально за записаними вчителем
  або учнем заздалегідь розв’язаннями.
 2. Фронтальне опитування.

–         Як записати дріб  у вигляді десяткового дробу?

–         Яким десятковим дробом можна записати дріб ? ?

–         Які з дробів можна записати у вигляді періодичного дробу:
1,6; 1,6666…; 1,060606…; 1,06? Як це зробити?

–         Наведіть приклади дробів, які можна записати нескінченним де­сятковим дробом; скінченним десятковим дробом.

 

II. Мотивація навчальної діяльності, відтворення знань (робота в парах)

@ Зміст бесіди в парах:

 1. 1.     Які арифметичні дії можемо виконувати:

а) з натуральними числами;

б) з десятковими дробами;

в) зі звичайними дробами?

 1. 2.     Зв’язок між десятковими і звичайними дробами.

Висновки. Ми можемо виконувати вправи, які передбачають вико­нання всіх арифметичних дій з натуральними числами; десятковими та звичайними дробами.

 

III. Засвоєння навичок

@Щоб підготуватися до тематичної контрольної роботи, на цьому й наступному уроках бажано розв’язати якомога більше різнопланових завдань на множення, ділення, а також на інші арифме­тичні дії як зі звичайними, так і з десятковими дробами. Умовно їх можна поділити на такі види:

1)    обчислення значень числових виразів;

2)    розв’язування рівнянь;

3)    розв’язування задач.

Як додаткове, можна розглянути питання обчислення значень будь-яких виразів.

Урок можна присвятити обчисленню значень виразів та розв’я­зуванню рівнянь.

Бажано завдання скласти у вигляді «тріад» (тобто різнорівневі одно­планові завдання трьох рівнів складності від найпростішого до най­складнішого).

Наприклад

 1. 1.     Обчислити значення виразів:

А. а) ·; б) 6·1; в) ·20; г) ·; д) 2:1; е) :4.

Б. .

В. ;.

 1. 2.     Розв’яжіть рівняння:

A. а) ; б) ; в) ; г) .

Б. а) ; б) ; в) ; г) .

B. а) ; б) ; в) ;

г) .

 1. 3.     Додатково. Знайдіть значення виразу:

, при а = 0; 1; 2; 4; 0,01.

IV. Підсумки уроку

@ Ігровий момент. Тестові запитання

Дано дріб . Учитель коротко ставить запитання. Учні відповідають.

 1. 1.     Доповнення до 1.
 2. 2.     Більше чи менше від ?
 3. 3.     Обернене?
 4. 4.     Подайте у вигляді суми (знаменники однакові).
 5. 5.     Подайте у вигляді суми (знаменники різні).
 6. 6.     Подайте у вигляді різниці (знаменники однакові).
 7. 7.     Подайте у вигляді різниці (знаменники різні).
 8. 8.     Подайте у вигляді добутку.
 9. 9.     Подайте у вигляді частки.
 10. 10.                       Оберніть на десятковий дріб.

 

V. Домашнє завдання

 1. 1.     Знайдіть значення виразу:

а) ;  б) .

 1. 2.     Порівняйте значення виразів:

а)  і ;  б)  і .

 1. 3.     Розв’яжіть рівняння:

а) ; б) ; в) .

Icon of Urok 37 Urok 37 (28.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *