2 932 перегляд(ів)

Розв’язування задач та вправ (теплові процеси)

Мета: аналізувати та систематизувати знання про особливості теплових процесів та закону збе­реження енергії в них; розвивати критичне та ло­гічне мислення учнів, уміння розв’язувати фізичні задачі на розрахунок теплових процесів; виховува­ти відчуття колективізму, доброзичливість.

Основні поняття: внутрішня енергія, тепло­передача, теплопровідність, конвекція, випро­мінювання, кількість теплоти, питома теплоєм­ність.

Обладнання: картки для конкурсу «Хрестики – нулики», картки із задачами.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Хто шукає, той знаходить!

Латинське прислів’я

Хід уроку

I.  Розминка

Уявіть, що ми сьогодні з вами влаштуємо пере­гони, а транспортними засобами нам будуть печі. Кожна команда має свою пічку. Отже, вмостилися всі зручненько, притулилися один до одного бли­зенько і в дорогу.

II. Основний зміст уроку

Для того, щоб ми на пічці не замерзли, щоб піч­ка могла рухатися, треба підкинути в неї палива. Яке паливо використовують для печі?

Дрова яких порід ви оберете для печі? (Використайте таблиці питомої теплоти згорання палива різних порід дерев враховуючи породи у вашій місцевості.)

Конкурс «Хрестики – нулики»

Умови конкурсу: кожній команді по черзі про­понується відкрити одну клітинку і відповісти на запитання. Та команда, яка зможе скласти лінію з трьох хрестиків – правильних відповідей (по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі), отримує 9 балів, якщо команда не змогла скласти лінію із хрестиків, вона отримує за кожну правильну від­повідь 1 бал.

 

Поля для гри «Хрестики нулики»

 

Одиниця вимірювання температури в СІ

(Кельвін.)

Як називають найтвердіший з усіх видів вугілля?

(Антрацит.)

У якому випадку озимі посіви не вимерзнуть – під шаром льоду чи такої самої товщини шаром снігу?

Чому? (Снігу. Між сніжинками є порожнини, заповнені повітрям, а повітря поганий теплопровідних.)

Як  називають  енергію  руху   та  взаємодії

частинок?

(Внутрішня.)

Воду,  гас,  олію, ртуть однакової маси нагріли на 1 °С. На нагрівання якої речовини надали більше теплоти? (Вода.) Які  природні  джерела  викорис-

товують   «законсервовану»   енергію Сонця?

(Вугілля, нафта, природний газ.)

У якому агрегатному стані речовина    гірше проводить тепло?

(У газоподібному.)

Що таке «примусова конвекція»?

(Штучне перемішування шарів рідини або газу.)

Як називають побутову посудину,

що запобігає теплообміну води або їжі з навколишнім середовищем?

(Термос.)

 

 

Одиниця вимірювання кількості теплоти.

(Джоуль.)

Як називається прилад, що складається з двох посудин, відокремлених повітряним проміжком для вивчення теплових процесів?  (Калориметр.) Нагріті сталеві деталі для гартування занурюють у воду або масло.

В якій із цих рідин деталь швидше охолоджується?

(Уводі.)

Як називають систему, яка не одержує енергії ззовні?

(Ізольована.)

При сушінні торфу видобувають те, що може служити паливом для двигунів внутрішнього згорання і печей різного типу. Про що йдеться?

(Торф’яний газ.)

Від чого залежить кількість теплоти, яка поглинається тілом під час нагрівання?

(Маси тіла, зміни температури,

роду речовини.)

Вид теплопередачі,

завдяки якому прогрівається вода в посудині.

(Конвекція.)

Як обчислити кількість теплоти, що виділяється в процесі повного згорання

палива?

(Q = qm)

Чому під соломою сніг довго не тане?  (Між соломинами значна кількість порожнин, які заповнені повітрям, а повітря поганий теплопровідник.)

 

Якими  видами    теплопередачі передається тепло від батареї водяного  опалення по всій кімнаті?

(Конвекцією і теплопередачею.)

Чому свинцева пластинка або мідна дротинка нагріваються від частих ударів молотком?

(Збільшується   внутрішня   енергія при виконанні роботи.)

Яким приладом вимірюють температуру?

(Термометр.)

Речовина,  для  нагрівання 1 кг якої на 1 °С необхідно витратити 2100 Дж теплоти. (Лід.) За допомогою якого виду теплопередачі окрім «перенесення» тепла переноситься ще й речовина?   (Конвекції.) Для чого в термосах відкачують

повітря між стінками колби?

(Щоб зменшити теплопровідність.)

На підставі якого закону складають рівняння теплового балансу?

(Закону   збереження енергії.)

За якою формулою обчислюється кількість теплоти під час охолодження? (Q = mct) Вважають,  що  саме  його  люди

почали використовувати першим із викопаних палив – м’яке вугілля, яке залягає біля поверхні у помірних кліматичних поясах Землі. Це…      (Торф.)

 

Підіб’ємо підсумки і подивимося, хто лідирує в наших перегонах. Перегони проходять в нормаль­ному темпі, але ось і перешкода.

Перед вами завал із дерев, через який не зможе переїхати жодна пічка. Завал потрібно швидко ро­зібрати, швидше з цим завданням упорається та ко­манда, яка швидше та правильно розв’яже задачу:

Алюмінієвий чайник масою 0,8 кг містить 3 л води при 20 °С. Визначте кількість теплоти, яку треба затратити на нагрівання чайника з водою до кипіння. (≈1,07МДж0)

Яка команда впоралася перша, її представник біля дошки записує розв’язок, а учні записують в зошити. Команда, яка правильно і перша розв’язала задачу, отримує 5 балів, друга – 4 і т.д., якщо не розв’язали – 0.

А тепер уявіть на вашому шляху досить стрім­кий спуск. Перед вами є вказівники маршрутів, але вам не видно, який маршрут найкоротший і по якому з них ви дістанетеся до низини. Для цього вам потрібна карта, щоб отримати карту, вам необ­хідно відгадати загадки:

Сонце всім дає тепло,

Дуже щедреє воно.

Як же теплоту дістати,

Якщо порожнечу мати?  (Випромінювання.)

 

З нею чайник закипає,

Всім житло обігріває,

Пташкам теж допомагає.

Хто вона? Чи з вас хтось знає?   (Конвекція.)

 

Залізний прут в руці тримали,

Його кінець в вогонь поклали.

Аж стало гаряче занадто.

Чому ж так трапилося раптом?  (Теплопровідність.)

 

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Карту отримали, але спускаючись на вашому транспортному засобі, ви можете перекинутись. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб не набра­ти досить великої небезпечної швидкості? (Треба гальмувати.) Які б ви запропонували способи гальмування? (Учні відповідають.)

Я вам пропоную гальмівний парашут. Їх є кілька видів, найкращий для гальмування вашого транспортного засобу і відповідно до спуску отри­має та команда, яка розв’яже швидко і правильно задачу:

На скільки градусів нагріється шматок свинцю масою 2 кг, якщо він упаде з висоти 28 м на стальну плиту? Вважати, що вся кінетична енергія свинцю перетворюється у його внутрішню енергію. (2°С)

Ви спустилися донизу, але далі на вашому шляху крутий підйом. Щоб піднятися швидко і першими дістатися до фінішу перегонів, ви можете скористатися електричним підйомником, але для цього знову ж таки треба розв’язати задачу:

Скільки треба спалити бензину, щоб закип’ятити 50 кг води, температура якої     20 °С, якщо ККД на­грівника 60 %? (≈ 0, 6 кг)

III. Підсумки уроку

Члени груп здійснюють самооцінювання. Вчитель коректує та виставляє оцінки.

IV. Домашнє завдання

1. Підготуватися до контрольної роботи.

2. Розв’язати задачі:

1) На нагрівання 10 кг заліза на 20 °С витратили таку саму кількість теплоти, що й для нагрівання 1 кг води на 21 °С. Визначте за даними досліду питому теплоємність заліза.

2)  Під час охолодження шматка олова масою 100 г, до 32 °С виділилось 5 кДж теплової енергії. Якою була температура олова до охолодження?

Icon of Uroku 8 (54) Uroku 8 (54) (13.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *