9 944 перегляд(ів)

Самооцінювання знань і вмінь учнів за розділами I, II Рівень А

Виберіть правильну відповідь.

1. Збільшення в суспільстві обсягу виробничих ресурсів означає, що:

А буде вироблено більше товарів і послуг;

Б технологія стала більш ефективною;

В економіка здатна виробляти більше товарів і послуг;

Г у країні підвищився життєвий рівень.

2. Переміщення КВМ праворуч означає:

А збільшення альтернативних витрат;

Б економічне зростання;

В цілковиту зайнятість населення;

Г цілковите використання виробничих ресурсів.

3. В умовах ринку розподіл доходів:

А відбувається відповідно до потреб кожної людини;

Б визначається цінами економічних ресурсів, які мають окремі люди;

В визначається урядом через систему оподаткування;

Г є несправедливим, оскільки існує чимала різниця в доходах.

4. Модель кругообігу ресурсів, товарів і грошей ілюструє:

А процес формування ринкових цін;

Б взаємодію факторів економічного зростання;

В взаємодію між НБУ, комерційними банками й тими, хто бере в банку гроші в кредит;

Г взаємозв’язок головних економічних суб’єктів.

5. Відповідно до закону попиту, якщо ціна блага зростає, то:

А попит також зростає;

Б попит зменшується;

В величина попиту зростає;

Г величина попиту зменшується.

6. Зміщення кривої пропозиції зошитів праворуч є наслідком:

А зниження ціни на деревину;

Б підвищення ціни на зошити;

В зростання доходів споживачів;

Г зменшення кількості виробників зошитів.

Рівень Б. Логічні пари

7. Установіть відповідність між факторами виробництва та їхньою сутністю:

 

1

 

Праця; А природні ресурси; 1  
2  
2 капітал; Б ділові якості; 3  
4  
3 земля; В нематеріальні послуги;

 

   
4 підприємницькі здібності Г доходи бізнесменів;    
    Д предмети праці    

8. Установіть відповідність між складовими власності та їхньою сутністю:

1

 

володіння;

 

А засіб перетворення життєвих благ на реальні умови жит­тєдіяльності людей; 1  
2  
2 розпорядження;

 

Б процес перетворення діяльності суб’єктів власності;

 

3  
4  
3 користування;

 

В самостійне прийняття рішень щодо об’єкта власності;

 

   
4 привласнення; Г використання об’єкта власності на умовах власника;

 

   
    Д приналежність матеріальних благ    

 

 

 

 

 

 

9. Знайдіть відповідність між видами витрат та їхнім змістом:

1

 

постійні витрати (FC);

 

А витрати, розмір яких змінюється залежно від зміни обсягів виробництва; 1  
2  
2 змінні витрати (VС);

 

Б витрати, розраховані на одиницю товару;

 

3  
4  
3 граничні витрати (MC);

 

В додаткові витрати, пов’язані з виробництвом до­даткової одиниці товару;

 

   
4 середні витрати (AC) Г витрати, що існують навіть за відсутності вироб­ництва;

 

   
    Д загальні витрати будь-якої форми    

10. Знайдіть відповідність між видами ринків і отримуваними доходами:

1

 

ринок праці;

 

А відсотки;

 

1  
2  
2 ринок землі; Б заробітна плата; 3  
4  
3 ринок капіталу;

 

В рента;

 

   
4 ринок грошей Г прибуток;

 

   
    Д дивіденд    

Рівень В. Бліцопитування (Так/ Ні)

11. Ринок товару перебуває в стані рівноваги, якщо здійснюється державне регулювання цін.

12. Послуги — це економічні блага, процес споживання яких збігається з процесом їх створення.

13. Зі збільшенням кількості блага в споживача гранична корисність цього блага зменшується, а по­тім зростає.

14. Номінальною вартістю монети є вартість товарів, які можна за неї придбати.

15. Заробітна платня найманим на фірму працівникам належить до внутрішніх, або неявних, витрат підприємця.

16. Яблучний сік та вода є товарами-субститутами.

17. Зміни реальної зарплати можна визначити, порівнюючи номінальну зарплату і тривалість робо­чого часу.

18. Якщо певний товар виходить з моди, крива попиту на нього зміщується праворуч.

19. Неврожай томатів у країні призведе до зменшення попиту на них.

20. Крива попиту для окремої фірми за умов конкурентного ринку має вигляд горизонтальної лінії.

Icon of Ekon11 (18) Ekon11 (18) (10.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

2 comments for “Самооцінювання знань і вмінь учнів за розділами I, II Рівень А

  1. maxert1
    14.12.2014 at 19:25

    Где взять ответы?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *