14 019 перегляд(ів)

Самопізнання й самовиховання особистості. Способи саморегу­ляції

Мета:  

сформувати в учнів поняття про самопізнання, самовиховання особистості та способи саморегуляції.

Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати самопізнання й самовиховання особистості та способи саморе­гуляції.

Базові поняття й терміни: самопізнання, самовиховання, саморегуляція.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

  1. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації «Напис на храмі Аполлона в Дельфах говорить: “Пізнай самого себе”. Видатний філософ Платон у своєму діалозі “Протагор” зазначає, що це плід спільних роздумів семи великих мудреців Стародавньої Греції. Одного разу Фалес, Піттак, Біант, Солон, Клеобул, Місон і Хілон (VI ст. до н. е.) зібралися в храмі Аполлона в Дельфах і внаслідок тривалого диспуту дійшли абсолют­ної, на їхню думку, істини. Знайдену істину — “пізнай себе” — вони й на­писали на стіні храму в Дельфах. Як ви гадаєте, що означає цей напис?»

III.    Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

■ 1. Самопізнання й самовиховання особистості

Особистість людини формується шляхом самопізнання, самовизна­чення й самовиховання. Саме ці процеси дозволяють людині набути таких якостей, як відповідальність, достоїнство, індивідуальність, громадська ак­тивність, твердість поглядів і переконань, сформувати вміння управляти власною поведінкою й діями, обмірковувати свої вчинки й відповідати за них.

Який я? Яким би я хотів стати? Що треба робити для того, аби бути таким, як я хочу? Самопізнання відповість на перше питання, самовизна­чення на друге, а самовиховання — на третє.

Самопізнання є необхідною умовою саморозвитку особистості. Само­пізнання — це засіб оволодіння власним досвідом; воно дозволяє найбільш повно використовувати свої можливості в навчанні, праці, у спілкуванні з іншими людьми, у занятті якою-небудь справою. Фактично самопізнан­ня виступає як засіб найбільш повного використання своїх можливостей і здібностей. Самопізнання сприяє набуттю психічного здоров’я, зрілості, здатності до саморозвитку.

Самовизначення — це розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень, розуміння свого місця в людському суспільстві й свого при­значення в житті. Кожна людина здійснює у своєму житті тією чи іншою мірою різні види самовизначення: професійне (вибирає собі професію), особистісне (визначає себе як особистість), сімейне (визначає себе як члена родини) тощо.

Самовиховання — це свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в собі таких особистісних якостей, які є бажаними. Самовиховання пов’язане з певним рівнем самосвідомості, мислення, здатності й готовності до самовизначення, самовираження, само­розкриття, самовдосконалення. Воно базується на адекватній самооцінці, що відповідає реальним здібностям людини.

Самооцінка — це оцінка людиною власних можливостей, якостей, до­стоїнств і недоліків. Поступово на основі набутого досвіду в людини вироб­ляється образ власного «я». Цей образ формується внаслідок спілкування з іншими людьми. Самооцінка є важливою рисою особистості й регулятором поведінки.

■ 2. Способи саморегуляції

Людина може регулювати свій внутрішній психічний стан. Існують численні методи саморегуляції. Користуючись цими методами, людина здатна виробити вміння тримати себе в руках, бути стриманішою, більш терпимою, мудрішою.

Одним з найпростіших та найдоступніших методів саморегуляції є са­монавіювання, що допомагає заспокоювати емоції у важких ситуаціях. Є методи релаксації (розслаблення), які допомагають упоратися зі стресом. Вибравши підходящу методику, можна зняти тривогу, позбутися негатив­них думок і страхів, поліпшити концентрацію уваги та пам’ять, нормалі­зувати сон, підвищити працездатність.

Давайте подивимося, які способи саморегуляції ви можете використо­вувати, щоб упоратися, наприклад, з екзаменаційним стресом. Велика кіль­кість людей складали іспити й досить успішно. Отож, ви теж упораєтеся із цим. Чимало методів саморегуляції пов’язані з розумним плануванням режи­му праці й відпочинку. Під час підготовки до іспиту, коли ви починаєте від­чувати емоційну напругу або сильну втому, можна вчинити в такий спосіб:

■  зробити паузу в роботі, вийти з кімнати, в якій ви готуєтеся до іспитів, або працювати в її іншій частині;

■  підійти до вікна й подивитися на небо, на дерева, на людей, які йдуть по вулиці, спробувати уявити, про що вони думають;

■  підставити долоні рук під холодну воду на 2—3 хвилини;

■  постаратися щодня виділити трохи часу на заняття, які приносять вам задоволення й радість.

Ідучи на іспит, спробуйте скористатися простим прийомом аутотре­нінгу. Сядьте зручно, заплющте очі, розслабтеся й про себе або пошепки повторіть дев’ять або десять разів: «Я добре підготувався(лася) до іспиту. Я складу його на “відмінно”. Я спокійний(а) і впевнений(а) у собі».

Основний спосіб саморегуляції — самонавіювання. Воно має бути позитивним, життєствердним, конструктивним (не можна втовкмачувати собі щось погане). Треба чітко формулювати фрази «Я хочу», «Я можу», «Я впевнений(на)», «Я впораюся» і багаторазово їх повторювати.

Психологічні методи саморегуляції досить індивідуальні, тому буде не зайвим порадитися з фахівцем, знайти свої власні способи самонавіювання й саморегуляції.

Робота в групах.

& Робота з підручником Учні вивчають відповідні сторінки підручника (§ 12), працюють з ілю­страціями, таблицями, схемами.

 

IV.    Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

? Робота із зошитом Виконання завдань № 1—2 на с. 49.

&    Робота з підручником

Роботу з текстом підручника можна зорганізувати в групах, запропону­вавши прочитати § 12 і обговорити такі запитання (за вибором учителя).

■ Які процеси допомагають людині набути таких якостей, як відпові­дальність, гідність, індивідуальність, громадська активність, твердість поглядів і переконань, уміння управляти власною поведінкою та ді­ями?

■ Що таке самопізнання?

■ Чи може розвиток особистості здійснюватися без самопізнання?

■ У чому полягає самовизначення людини?

■ Чому процес самовизначення триває все життя?

■ На чому базується самовиховання?

■ Як ви розумієте висловлювання В. О. Сухомлинського «Самовихован­ня — це людське достоїнство в дії»?

■ Як формується самооцінка?

■ Наведіть приклади способів саморегуляції.

V.      Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання № 3—4 на с. 49—50.

VI.    Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 12, відповісти на запитання після параграфа.

2)У робочому зошиті виконати завдання № 5—7 на с. 50—51.

VII.   Підбиття підсумків уроку

Icon of Самопізнання й самовиховання особистості Самопізнання й самовиховання особистості (13.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Самопізнання й самовиховання особистості. Способи саморегу­ляції

  1. Наталія
    14.03.2017 at 15:09

    Дякую!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *