4 805 перегляд(ів)

Щільність в’язання по горизонталі й вертикалі.Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання

Мета: формування вмінь і навичок учнів у розрахунку кількості петель і рядів для в’язання, а також щільності в’язання по горизонталі й вертикалі; розвиток наочно-образного мислення, просторової уяви; виховання творчого підходу до виконання роботи.

Завдання для учнів:

  • • учитися розраховувати кількість петель і рядів для в’язання;
  • • почати роботу з вив’язування косметички;
  • • уміти розраховувати кількість петель по горизонталі й вертикалі;
  • • організовувати робоче місце.

Методи: гра ≪Так чи ні ≫, розповідь, бесіда з поясненням, демонстрація, ілюстрація, застосування знань на практиці, спостереження, інструктаж.

Інструменти та матеріали: спиці, нитки, клубок яскравої кольорової пряжі для гри ≪Чарівний клубок ≫, ножиці, лінійка, сантиметрова стрічка.

Наочні посібники, ТЗН і додатковий матеріал: зразки та фотографії в’язаних косметичок, картки ≪Навчаючись учусь ≫, інструкційні картки ≪Розрахунок петель в’язаного полотна ≫, ≪Розрахунок рядів в’язаного полотна ≫, ≪Трикотажні шви для з’єднання в’язаних деталей ≫, ≪Приклади в’язок на основі лицьових і виворітних петель ≫, сигнальні картки (зеленого та червоного кольорів), тести до розділу ≪Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями ≫, підручник (Трудове навчання. 7 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Денисенко, О. П. Гнеденко, Т. С. Мачача та ін. — К. : Ірпінь: ВТФ ≪Перун ≫, 2007. — 192с. : іл.).

Міжпредметні зв’язки: математика.

Тип заняття: формування вмінь і навичок.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття.

Створення позитивного емоційного настрою учнів.

Учитель заздалегідь записує на дошці вислів:

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся.

Але багато слід зробити, щоб вивчитись.

Ніхто не стає майстром, не тренуючись у майстерності.

Ян Коменський

У ч и т е л ь. Діти, прочитайте, будь ласка, вислів, записаний надошці, та скажіть, як ви його розумієте. (Учні пояснюють зміст вислову, після чого вчитель висловлює своє побажання.) Тож я бажаю вам наполегливості, старанності та працездатності на цьомузанятті.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

У ч и т е л ь. Діти, розпочинаючи наше заняття, я пропоную вамтрошки розім’ятися і пограти в гру «Так чи ні». Я зачитуватимупевні відомості, а ви за допомогою сигнальних карток будете погоджуватися зі мною або не погоджуватися.(Якщо учні згодні зі словами вчителя, вони піднімають зеленукартку, якщо не згодні — червону.)

Гра «Так чи ні»

Діаметр спиці повинен майже вдвічі перевищувати товщинупряжі.

В’язання спицями починають з набирання певної кількості петель.

Першу й останню петлі в’язаного полотна не враховують під часнабирання петель.

Уперше в’язані вироби виявлено на території Старого світу.

Схема узору — це послідовність його вив’язування.

Петлі початкового ряду в’язаного полотна, набрані з однієї нитки, називаються повітряними петлями.

В’язання як вид ремесла започаткували жінки.

Якість в’язаного виробу залежить від правильно підібраноїпряжі.

Номер спиці — це її радіус у міліметрах.

Змотувати пряжу в клубки потрібно вільно, не натягуючи.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Сьогодні ми працюватимемо над темою (записуєна дошці, учні — у зошити) «Щільність в’язання по горизонталій вертикалі. Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання».Отже, діти, під час вивчення теми ви повинні навчитися розраховувати кількість петель і рядів для в’язання; організовувати робоче місце; дотримуватись правил безпечної праці під часв’язання виробу. Ця тема знадобиться нам у подальшій діяльності, тому що попереднє визначення кількості петель допоможе точно та правильно зв’язати виріб і усуне помилки в процесіроботи.

Отже, якщо ви будете наполегливими, уважними, стараннимипід час сьогоднішнього заняття, то в майбутньому зможете зв’язатипотрібний виріб згідно з необхідними розміром і конструкцією тастанете дійсно вправними майстринями!

IV. Повідомлення теоретичного матеріалу

Розрахунок кількості петель, необхідних для в’язання виробу

   У ч и т е л ь. Кількість петель залежить від розміру виробу, товщини спиць та пряжі.Щоб правильно розрахувати кількість петель і кількість рядівдля в’язаної деталі, слід визначити щільність в’язаного полотна.Розрахунок виконують за контрольним зразком. Зразок в’яжутьосновним узором моделі тими спицями та з тієї пряжі, якимив’язатимуть весь виріб. Набравши на спиці певну кількість петель,наприклад 20, потрібно пров’язати 4–5 см тим узором, який найбільше використовуватиметься в роботі.

Надавши зразку прямокутної форми, його трохи розтягують тапропрасовують крізь вологу марлю. Після того як зразок висохне, вимірюють його ширину та висоту й підраховують кількість рядів.

Її можна підрахувати за пружковими петлями — одній пружковій

петлі відповідають два ряди в’язаного полотна.Для того щоб розрахувати кількість петель та рядів в’язаногополотна, потрібно визначити щільність в’язання по горизонталі тапо вертикалі (рис. 1).

Щільність по горизонталі (ЩГ) — це число петель у 1 смв’язаного полотна. Знаючи число петель у контрольному зразку тавимірявши його ширину, обчислюємо щільність по горизонталі:Число петель у зразку

Ширина зразка, см

ЩГ = . Число петель у зразку

Ширина зразка, см

Щільність по вертикалі (ЩВ) — це число рядів петель у 1 смв’язаного полотна. Вимірявши висоту контрольного зразка та підрахувавши кількість рядів у ньому, обчислюємо щільність по вертикалі:

Число петель у зразку

Висота зразка, см

ЩВ = . Число петель у зразку

Висота зразка, см

Найчастіше ЩГ та ЩВ — дробові числа, їх не слід округлювати,бо це може призвести до помилки в розрахунках петель і рядів.

Робота з картками «Навчаючись учусь»

Учитель пропонує учням об’єднатися в групи. Кожна групаотримує своє завдання. Уважно опрацювавши його, представникигруп виступають з повідомленнями (див. додаток А).

У ч и т е л ь. Перед початком в’язання слід приблизно визначити кількість пряжі для виготовлення виробу.Якщо нитки тонкі й пухнасті, для виготовлення виробу їх витрачають меншу кількість (грамів), ніж для в’язання товстими нитками. Наприклад, для виготовлення жакета панчішною в’язкоюспицями № 4 потрібно 600 г пряжі № 10/2 чи 550 г пряжі № 32/2,

або 250–300 г мохеру.

VI. Практична робота

    Учитель заздалегідь визначає об’єкт практичної діяльності,у нашому випадку це буде косметичка. Моделі-аналоги запропонованого виробу наведено в додатку В. Учитель пояснює учням, чим вони займатимуться під час практичної роботи, розподіляє їх по групах, розповідає про послідовність діяльності (користуючись наведеною нижче пам’яткою) та мету роботи, особисто демонструє прийоми виконання основних елементів в’язання, ілюструє технологічні картки (див. додаток Б), звертає увагу на дотримання учнями правил безпечної праці під час в’язання. Для оптимізації навчального процесу доцільною була б демонстрація виробів-аналогів косметичок, створених іншими учнями або фотографії означених виробів, заздалегідь підібрані вчителем. Це поліпшило б та унаочнило сприйняття матеріалу.

Учні розпочинають самостійне виконання завдань, учитель забезпечує їх безперервну роботу, проводить поточне індивідуальне або групове інструктування.

Пам’ятка щодо послідовності виконання практичної роботи

1) Вибрати узор для в’язання (додаток Б).

2) Зв’язати контрольний зразок на 15–20 петлях.

3) За необхідності зразок пропрасувати.

4) Визначити щільність в’язання по горизонталі.

5) Зняти необхідну мірку ширини виробу на базі запланованихрозмірів проектної моделі.

6) Помножити значення ЩГ на числове значення мірки.

7) Набрати на спиці розраховану кількість петель.

8) В’язати виріб обраним узором.

Під час виконання практичної роботи учні записують у зошитах усі розрахунки. Учитель контролює правильність розрахунків,технологію виготовлення виробу; звертає увагу на правильністьорганізації робочого місця учнями, заохочує до прояву творчої активності.

Проведення хвилинки відпочинку (руханки)

(Учні виконують руханку, сидячи за партами.)

Треба, діти, нам хвилинку

Приділити відпочинку:

Простягніть вперед ви ніжки,

Потягніться, наче кішка.

Помахайте головою,

Мов не згодні ви зі мною.

Вправо, вліво поверніться,

До сусіда посміхніться.

Від роботи відпочили?

Тож приймаємось за діло!

Під час виконання практичної роботи вчитель перевіряє, чи всі учні розпочали роботу (за необхідності повторно інструктує окремих учнів), звертає увагу на організацію робочого місця дітей, контролює правильність виконання ними трудових прийомів та операцій, звертає увагу на робочу позу під час в’язання та дотримання правил безпечної праці, обсяг виконаної роботи.

Після завершення приймає виконану роботу, оцінює її, звертає увагу на якість, демонструє найкращі зразки, а потім представляє вироби з дефектами (за потреби), пояснюючи причини їх виникнення та способи усунення.

VIІ. Підбиття підсумків заняття

У ч и т е л ь. От і добігає кінця наше заняття, і, як ви самі вже переконалися, якість готового в’язаного виробу залежить від правильно підібраних спиць і пряжі, вибору узору й точності попередніх розрахунків. Підбиваючи підсумки заняття, учитель відзначає учнів, які

успішно виконали роботу, аналізує типові помилки.

Гра «Чарівний клубок»

    Учитель заздалегідь готує для гри клубок яскравої кольорової пряжі, і учні, передаючи його за бажанням одне одному, діляться враженнями від заняття (що їм найбільше сподобалось, що викликало труднощі, чого навчилися та про що ще хотіли б дізнатись).

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника на с. 160–161.

2. Дати письмові відповіді на запитання тестів до розділу «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями» (див. додаток Г) (тести розмножуються та роздаються учням додому для самостійного опрацювання).

Додаток А

Картка 1

Розрахунок петель в’язаного полотна

Для того щоб визначити кількість петель для в’язання виробу,необхідно:

♦♦ обчислити щільність по горизонталі (ЩГ);

♦♦ зняти потрібну мірку або вибрати ширину викрійки майбутньоїмоделі;

♦♦помножити ЩГ на ширину викрійки;

♦♦перевірити правильність розрахунків: число петель для початку роботи має ділитись на рапорт узору.

Картка 2

Розрахунок рядів в’язаного полотна

Для визначення числа рядів у висоті певної ділянки викрійкипроводять розрахунок рядів в’язаного полотна. Воно має дорівнювати висоті в’язаного зразка в сантиметрах, помноженій на ЩВ.

Картка 3

Трикотажні шви для з’єднання в’язаних деталей

Трикотажні шви виконують голкою з великим вушком і тієюсамою пряжею, з якої вив’язано весь виріб.З’єднання деталей вертикальним трикотажним швом виконують на лицьовому боці роботи. Деталі, зв’язані панчішною в’язкою або резинкою 1×1, з’єднують так: захоплюють почергово з лівої та правої деталей дугу лицьових петель (поруч з крайніми).

 

то з одного, то з іншого боку протяжки між крайнімипетлями та узором.

Додаток Б

Інструкційна карта

Приклади в’язок на основі лицьових та виворітних петель

Панчішна в’язка

Додаток В

Моделі-аналоги косметичок

       

Додаток Г

Тести до розділу «Технологія виготовлення виробів,в’язаних спицями»

1. Номер спиці позначає:

а) діаметр спиці в міліметрах;

б) довжину спиці в сантиметрах;

в) діаметр спиці в сантиметрах.

2. Спиці мають бути товщі за пряжу:

а) удвічі;

б) у чотири рази;

в) у шість разів.

3. Накид використовують з метою:

а) зменшення кількості петель;

б) збільшення кількості петель.

4. Щільність в’язання по горизонталі означає кількість:

а) петель у 1 см;

б) рядів у 1 см;

в) петель для початку в’язання.

5. Накид використовують для в’язання:

а) щільних узорів;

б) ажурних узорів.

6. Щільність в’язання по вертикалі означає кількість:

а) петель у 1 см;

б) рядів у 1 см;

в) рядів для в’язання виробу.

7. Характерними ознаками панчішної в’язки є такі:

а) лицьовий і виворітний бік однакові;

б) лицьовий і виворітний бік неоднакові;

в) край в’язаного полотна не скручується.

8. Першу та останню петлі в’язаного полотна називають:

а) кінцевими;

б) початковими;

в) крайніми.

9. Схема узору — це:

а) узор, записаний умовними знаками;

б) послідовність вив’язування узору.

10. Ряд петель, які набрали на спиці, називають:

а) початковим;

б) першим;

в) пружковим.

Icon of Trud Div7 (10) Trud Div7 (10) (934.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Щільність в’язання по горизонталі й вертикалі.Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання

  1. annaserikova
    15.04.2015 at 11:52

    дуже добре оформлений конспект

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *