2 516 перегляд(ів)

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літерату­ри. Початок словесного мистецтва: фольк­лор і літописи. Художня література як ми­стецтво слова. Види мистецтва.

Мета: забезпечити засвоєння учнями термінів образне слово, фольклор, визначи­ти разом з ними роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього об­разу, ознайомити школярів з різними вида­ми мистецтва, навчити відрізняти художню творчість від інших видів діяльності люди­ни; розвивати увагу, пам’ять, спостереж­ливість, образне мислення; виховувати лю­бов і повагу до рідного слова, літератури.

ТЛ: образне слово, фольклор.

Тип уроку: урок вивчення нового ма­теріалу.

Обладнання: мультимедійна презен­тація, схема «Види мистецтва».

Методи, прийоми і форми ро­б о т и: обмін побажаннями, слово вчителя, робота з прислів’ями, дослідження-порів- няння, асоціювання, інтерактивна вправа «Доведи або спростуй».

Перебіг уроку

Дані уроки захищені авторським правом. Для придбання звертатися на сайт http://dyvoslovo.com.ua/rozrobky/

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *