711 перегляд(ів)

Сполучна і розподільна властивість множення

Мета: повторити одиниці вимірювання величин; відпрацювати вміння виконувати множення величин із застосуванням сполучної та роз­подільної властивостей множення.

Тип уроку: вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: таблиця для усної лічби «Властивості множення».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

 1. Завдання №№ 443, 445, 447 (1, 3), 449, 451 — 5 учнів виконують біля
  дошки (коротку умову задачі і вказівки вчитель заздалегідь записує на
  дошці), наприклад, у такій формі:

№ 443

1) 5a · 20b = ab, якщо а = 4, b = 68, то ab = ;

2) 4m · 50n = mn, якщо m = 22, п = 34, то mn = тощо.

 1. Одночасно з цим решта учнів самостійно розв’язують задачі ана­логічного змісту.

Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1. Обчисліть найзручнішим способом (використовуючи властивості множення):
1) 4 · 13 · 25;

2) 125 · 17 · 8;

3) 405 · 82 + 405 · 18;

4) 23 · 48 – 35 · 23 + 87 · 23;

5) 217 · 43 – 27 · 43 + 190 · 57.

1) 5 · 17 · 20;

2) 8 · 37 · 125;

3) 568 · 43 – 566 · 43;

4) 52 · 187 – 52 · 43 – 52 · 44;

5) 358 · 57 – 57 · 108 – 250 ·57.

2. Обчисліть значення виразу, попередньо спростивши його:
1) 5т · 20п, т = 63, п = 4;

2) 22х + 98х, х = 6;
3) 72а – 72 · 284, а = 584.

1) 25a · 4b, a = 74, b = 3;

2) 82b – 28b, b = 32;

3) 769 · 87 – 87 · b, b =369.

3. Знайдіть пропущені величини:  
1 км = □ м;

1 м = □ см;

1 т = □ ц = □ кг;

1 грн = □ к.;

1 доба = □ год;

1 год = □ хв.

 

Розв’язання задач самостійної роботи перевіряється одразу по її за­вершенні. (Відповіді можуть бути записані вчителем за дошкою зазда­легідь). Оцінити можна тільки деякі роботи, наприклад, перші 5 учнів, що виконали роботу, отримують за бажанням оцінку.

 

III. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки домашнього завдання учні повторюють властивості множення на натуральне число і способи застосування цих властивостей для опрацювання виразів і раціоналізації обчислень.

IV. Оперування знаннями та оволодіння способами діяльності в новій ситуації

Учитель. Ви вже знаєте, що сполучну і розподільну властивості множення ми застосовуємо для спрощення виразів і виконання арифме­тичних дій найбільш зручним способом. Але існує ще одна сфера застосу­вання цих властивостей — дії з величинами (відстань, час тощо). Зараз ми розглянемо декілька прикладів, розв’язаних саме із застосуванням вла­стивостей множення. (Учні розглядають розв’язання приклада 5.)

Потім учням пропонується для виконання № 452.

Також слід звернути увагу учнів на № 454. Знайти правильний підхід для розв’язання цього завдання допоможуть запитання вчителя, напри­клад такі:

1) Добутки яких пар чисел закінчуються на нуль?

2) Чи потрібно записувати всі множники в добутку даних чисел ? і т. ін.

 

V. Контроль засвоєння знань

 1. 1.  Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:
  1) 4 · 86 · 25; 2) 8 · 39 · 125; 3) 78 · 43 + 43 · 22.
 2. 2.  Скількома нулями закінчуються добутки всіх натуральних чисел від
  12 до 40 включно?

 

VI. Домашнє завдання

п. 16, № 453; 447 (2,4); 437 (3, 4); повторити № 456.

Icon of Urok 48 Urok 48 (44.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *