2 746 перегляд(ів)

Світове господарство. Міжнародні економічні відносини

Мета: розкрити зміст міжнародних економічних відносин; пояснити вплив світового госпо­дарства на ефективність національної економіки.

Обладнання: наочний матеріал.

Основні поняття: світове господарство, форми міжнародної економічної діяльності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

• Якими, на вашу думку, є зовнішні зв’язки між країнами?

• Як одним терміном називають товари, що ввозяться до країни?

• Яким терміном позначають товари, що вивозить певна країна до інших дер­жав?

• Які товари експортує Україна? (Пригадайте вивчене на уроках географії.)

• Який вплив на обсяг ВВП країни має збільшення експорту?

III. Формування нових знань

Національні господарства наразі поєднані в єдину глобальну систему, що називається світовим господарством. Сформувалося світове господарство в ре­зультаті тривалого процесу розвитку економічних і політичних зв’язків між країнами.

Найважливішою ознакою цього процесу став поділ країн на промислово розвинені й аграрно-сировинні. В основу об’єднання національних господарств в єдине господарство покладено міжнародний поділ праці, тобто спеціалізацію окремих країн на виробництві конкретних товарів. Наявність у країні резуль­татів наукових досліджень і розробок, а також висококваліфікованих кадрів дозволяє їй здійснювати спеціалізацію на виробництві наукомісткої та високо­технологічної продукції.

Світове господарство має традиційну галузеву структуру: воно складається з промисловості, аграрно-промислового комплексу та сфери послуг.

За рівнем розвитку країн світове господарство поділяється на центр і пе­риферію. Центр утворюють 24 індустріально розвинені країни, на частку яких припадає 55 % світового ВНП та 71 % світового експорту. Вони є лідерами у сфері науки й техніки, поставляють на світовий ринок ноу-хау, патенти та іншу науково-технічну продукцію. Периферія — країни, що розвиваються, — поставляють на світовий ринок сировину й паливо і для розвинених країн є ве­ликим перспективним ринком і сферою вкладання капіталу.

Усі національні господарства взаємно пов’язані такими формами міжна­родних економічних відносин:

• міжнародна торгівля товарами та послугами;

• міжнародний кредит;

• міжнародна міграція капіталу;

• міжнародна міграція трудових ресурсів;

• міжнародні науково-технічні зв’язки;

• вільні економічні зони;

• валютні відносини

• економічна інтеграція.

IV. Закріплення знань учнів

Поясніть, чому країни торгують між собою. Назвіть найголовніші, на ваш погляд, причини зовнішньої торгівлі.

V. Домашнє завдання

Напишіть есе з теми «Функціонування світового ринку, його роль у розвитку окремих країн».

Icon of Ekon11 (28) Ekon11 (28) (8.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Світове господарство. Міжнародні економічні відносини

  1. Ася
    09.05.2017 at 19:23

    Гарний конспект, дякую, що оприлюднили

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *