4 637 перегляд(ів)

Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої

Мета: сформувати в учнів знання про силу як векторну фізичну величину, що кількісно описує взаємодію тіл; про її одиницю; визначити правила векторного додавання сил, що діють уздовж однієї прямої; розвивати вміння само­стійно отримувати знання; розвивати логічне мислення.

Основні поняття: сила, вектор, рівнодійна сил.

Обладнання: картки для роботи в групах, ди­намометри, тягарці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Прикладена сила є дія,

виконувана над тілом,

щоб змінити його стан спокою.

І. Ньютон

Хід уроку

І. Розминка

Про яке фізичне явище йдеться у вірші О. Пушкіна:

Пливли ми радісно гуртом,

Ті – парус прямо нагинали,

Ті – одностайно ударяли

Об воду веслами.                    (Йдеться про взаємодію тіл.)

 1. II. Актуалізація опорних знань
 2. Перевірка виконання домашніх задач.
 3. Вправа «Мозковий штурм».

Які асоціації викликає у вас поняття «си­ла»?

(Учні називають,  вчи­тель записує на дошці.)

III. Мотивація навчальної діяльності

Відомо, що Лебідь, Рак і Щука посунути хуру не змогли, а от Дід, Баба, їхня Онука і ще три тварини із ріпкою впоралися. Чому?

Виходить, що Дід із Бабою вміли додавати сили одна до одної, а Лебедю із товаришами треба вчи­тися цієї справи. Сьогодні ми з вами також будемо вчитися додавати сили.

 1. IV. Сприйняття навчального матеріалу

Робота з підручником. Інтерактивна вправа «Парафразування».

Учні об’єднуються у «трійки», учитель розпо­діляє їхні обов’язки: перший – читає текст корот­кими блоками; другий – до прочитаного ставить запитання; третій – відповідає. Складання опорного конспекту (О.К.).

 1. V. Осмислення об’єктивних зв’язків
 2. Експериментальна задача: до нижнього гачка великого круглого демонстраційного динамометра прикріпити два тягарці масами по 100 г. Якими будуть покази динамометра, якщо до нижнього тягарця за допомогою другого динамометра при­класти силу 3 Н? (Послухати відповіді, а потім перевірити на досліді.) Аналогічне завдання ви­конати, прикладаючи силу вгору.
 3. Розв’язати задачі:
 • Дід тягне за ріпку, прикладаючи силу 600 Н, Баба – із силою 100 Н, Онука –

50 Н, Жучка – 30 Н, кішка – 10Н і мишка – 2 Н. Чому дорівнює рівнодійна всіх цих сил, напрямлених уздовж од­нієї прямої в одну сторону? Чи змогла б упоратися з ріпкою ця команда без мишки, якщо сила, яка втримує ріпку в землі, дорівнює 791 Н? (Зобразити сили графічно на дошці кольоровою крейдою, а уч­ні в зошитах кольоровими олівцями.)

 • Тато тягне ковдру на себе із силою 0,5 кН, а мама ту ж ковдру тягне на себе із силою 600 Н. Визначте рівнодійну цих двох сил, якщо вони напрямлені в різні сторони, і здогадайтесь, у кого з батьків більше мерзнуть ноги вночі. (Зобразити сили графічно.)
 1. Робота в групах.

Клас поділяється на групи. Завдання для груп: зробити креслення до на­ведених випадків:

Група №1

1) До тіла прикладена сила 3 Н, спрямована го­ризонтально, і сила 4 Н, спрямована під кутом 30° до першої сили.

2)  До тіла прикладена сила 20 Н, спрямована вверх, і сила 30 Н, спрямована вниз. Покажіть рів­нодійну цих сил.

3) До тіла прикладена сила 15 Н, спрямована лі­воруч, і сила 25 Н, спрямована так само. Покажіть рівнодійну цих сил.

Група № 2

1) До тіла прикладена сила 6 Н, спрямована вго­ру, і сила 5 Н, спрямована під кутом 40° до першої сили.

2) До тіла прикладена спрямована вправо сила 300 Н, і сила 250 Н, спрямована вліво. Покажіть рівнодійну цих сил.

3). До тіла прикладена сила 35 Н, спрямована вертикально вниз, і сила 15 Н, спрямована в ту саму сторону. Покажіть рівнодійну цих сил.

Група № З

1) До тіла прикладена сила З Н, спрямована влі­во, і сила 2 Н, спрямована під кутом 50° до першої сили.

2) До тіла прикладена сила 12 Н, спрямована вправо, і сила 15 Н, спрямована так само. Покажіть рівнодійну цих сил.

3)  До тіла прикладена сила 500 Н, спрямована вверх, і сила 300 Н, спрямована вниз. Покажіть рівнодійну цих сил.

Група №4

1) До тіла прикладена сила 7 Н, напрямлена вниз, і сила 4 Н, напрямлена під кутом 60° до пер­шої сили.

2) До тіла прикладена сила 50 Н, спрямована горизонтально, і сила ЗО Н, спрямована так само. Покажіть рівнодійну цих сил.

3) До тіла прикладена сила 400 Н,,спрямована вправо, і сила 600 Н, спрямована вліво. Покажіть рівнодійну цих сил.

 

 1. VI. Узагальнення знань

Звіт творчих груп. Оцінка роботи в групах.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Інтерв’ю». Учитель бере інтерв’ю в учнів:

— Що ви знали з цієї теми?

— Який досвід ви здобули на сьогоднішньому уроці?

— Які запитання з цієї теми у вас виникли?

VIII. Домашнє завдання

 1. § 17, 22. (підручник В. Сиротюк).
 2. Розв’язати задачу:

На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили: 20 і 30 кН. Зобразіть ці сили графічно для випадків, коли їх рівнодійна дорівнює 10 і 50 кН.

 1. Практичне завдання: візьміть гумку для бі­лизни довжиною 15 см і підвісьте до неї вантаж, маса якого вам відома, та виміряйте, на скільки розтягнулася гумка.
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *