Tag Archive for 10 клас фізика конспекти

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного руху

Мета: ввести поняття рівноприскореного прямолінійного руху, описати його математично; пояснити учням фізичний зміст прискорення. Методи і прийоми навчання: індивідуальна робота, фронтальне опитування, евристична бесіда, робота із підручником, .робота в парах. Обладнання: дидактичні матеріали, таблиці.