Tag Archive for 4 клас

Урок №3: Сонячна система, її склад

Мета. Ознайомити учнів з новими поняттями: зорі, Сонце, планети, Сонячна система; формувати науковий світо­гляд; виховувати інтерес до наукових знань. Обладнання: ілюстрації, схема Сонячної системи, підручник, зошит, таблиці, атласи.

Урок №2: Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

Мета. Сформувати уявлення учнів про Всесвіт і форму Землі; збагачувати словниковий запас учнів, розвивати спостережливість, логічне мислення, старанність; вихову­вати зацікавленість учнів до уявлень давніх людей про Землю і Всесвіт.

Урок № 1: Взаємозв’язки у природі.

Мета. Ознайомити учнів з підручником; узагальнити і розши­рити знання учнів про різноманітність природи та вза­ємозв’язки у ній, формувати поняття «нежива» і «жива природа»; узагальнити знання учнів про значення при­роди в житті людини та її вплив на довкілля; виховува­ти почуття відповідальності…

Урок 13: УМІЙ СКАЗАТИ «НІ!»

Мета: розширити знання учнів про спілкування; ознайомити з різни­ми ситуаціями і варіантами відмови; учити використовувати в разі по­треби різні способи відмови; розвивати вміння протидіяти небажаним пропозиціям; виховувати культуру спілкування. Обладнання: фотографії, невеликі аркуші паперу, аркуш паперу формату АО. Попередня робота.…

Урок 12: ПРО ЗНАЙОМСТВО I ДРУЖБУ. ДРУЖНІ СТОСУНКИ

Мета: ознайомити учнів з правилами етикету, зокрема з правилами знайомства; продовжити формувати уявлення про дружбу і дружні сто­сунки; розвивати вміння будувати дружні стосунки; виховувати дружні стосунки між школярами, почуття дружби і взаємодопомоги. Обладнання: мікрофон, картки, на яких записано риси характеру,…

Урок 5. ПРО РУХ І ЗАГАРТОВУВАННЯ

Мета: ознайомити учнів з принципами загартовування (поступовість, систєматичність, дозованість); продовжити формувати у школярів переконання, що рух — це здоров’я, що фізичні вправи корисні для розвитку організму; показати вплив мало­рухливого способу життя на здоров’я; вчити виконувати фізичні вправи для роз- витку…

Урок 4: ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

Мета: ознайомити учнів зі змістом розділу II «Фізична складова здоров’я»; формувати уявлення про складові їжі; розширити знання ; про вітаміни, мінеральні речовини, воду, розкрити їхнє значення для здоров’я людини; розвивати вміння вибирати корисні для здоров’я продукти; виховувати навички здорового харчування.…

Урок 3: СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я. ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я

Мета: формувати в учнів уявлення про складові здоров’я; розшири­ти знання про чинники, що впливають на здоров’я людини; розвивати прагнення до здорового способу життя; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Обладнання: картки із частинами прислів’їв (висловів), м’яч.…