Tag Archive for де скачати конспекти з алгебри

Урок: Знаходження проміжків монотонності функції

Мета уроку. Ознайомити учнів з достатньою умовою монотонності функції, з поняттям критичної точки;скласти алгоритм знаходження проміжків монотонності функції, проаналізувати помилки, допущені у контрольній роботі;розвивати логічне мислення; формувати графічну культуру. Методи і прийоми навчання. Фронтальне опитування, колективне розв’язування вправ, метод «…

Тематична контрольна робота з теми „Границя, неперервність та похідна функцій ”

Мета уроку. Перевірити навчальні досягнення учнів з теми „Границя, неперервність та похідна функцій ”,систематизувати вміння учнів застосовувати набуті знання до розв’язування задач, передбачених програмою,розвивати критичне та самостійне мислення, акуратність запису.

Урок – тренінг. Розв’язування вправ

Мета уроку. Удосконалювати навички розв’язування задач, формул та правил диференціювання; узагальнення та систематизація знань учнів з теми, формування вмінь   та навичок знаходження похідної, рівняння дотичної, застосування геометричного та фізичного змісту похідної; виховання прагнення застосовувати здобуті знання, уміння вирішувати