Tag Archive for Фізика

Урок №4 Розширення газів

Мета: сформувати уявлення учнів про темпе­ратурне розширення речовин як один із параметрів теплового стану тіла, що визначає напрям перебігу теплових процесів; про залежність певних властивостей фізичних тіл від температури;  розвивати творчі здібності учнів, уміння працювати з додатковою літературою та Інтернетом;…

Урок №3 Розширення рідин

Мета: сформувати уявлення учнів про темпе­ратурне розширення речовин як один із параметрів теплового стану тіла, що визначає напрям перебігу теплових процесів; про залежність певних властивостей фізичних тіл від температури;  розвивати творчі здібності учнів, уміння працювати з додатковою літературою та Інтернетом;…

Урок №2 Розширення твердих тіл

Мета: сформувати уявлення учнів про темпе­ратурне розширення речовин як один із параметрів теплового стану тіла, що визначає напрям перебігу теплових процесів; про залежність певних властивостей фізичних тіл від температури;  розвивати творчі здібності учнів, уміння працювати з додатковою літературою та Інтернетом;…

Урок №1 Тепловий рух. Температура тіла. Вимірювання температури тіл

Мета: сформувати уявлення учнів про темпе­ратуру як один із параметрів теплового стану тіла, що визначає напрям перебігу теплових процесів; про залежність певних властивостей фізичних тіл від температури; ознайомити з різними видами термометрів та різними видами температурних шкал; розвивати творчі здібності…

Тематична контрольна робот: Взаємодія тіл. Сили.

Варіант-1 І.- рівень                                      (за кожну правильну відповідь 0,5 бала) В яких одиницях вимірюється густина? 0С Б. м3 кг/м3 Яким приладом вимірюють силу? спідометр Б. термометр динамометр В яких одиницях вимірюють вагу тіла? А. кг Б. Н/м В.…

Конспект уроку: Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

Конспект уроку Тема уроку.  Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини. Мета уроку: познайомити учнів із біологічною дією радіоактивного випромінювання та способами захисту організму від випромінювання.  Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.