Tag Archive for конспекти уроків з фізики 10 клас

Урок з фізики 10 клас: Другий закон Ньютона

         Мета: Познайомити учнів із залежністю між прискорення, яке набирає тіло, і силою, що діє на нього; розвивати логічне мислення учнів; уміння аналізувати явища; розвивати інтерес до вивчення фізики. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання та наочність: різні…

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного руху

Мета: ввести поняття рівноприскореного прямолінійного руху, описати його математично; пояснити учням фізичний зміст прискорення. Методи і прийоми навчання: індивідуальна робота, фронтальне опитування, евристична бесіда, робота із підручником, .робота в парах. Обладнання: дидактичні матеріали, таблиці.

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху.

Мета: ознайомити учнів з основними видами механічного руху, ввести поняття швидкості рівномірного руху; розвивати уміння застосовувати здобуті знання на практиці; виховувати вміння слухати, активізувати увагу. Методи і прийоми навчання: експрес-опитування, лекція, робота в групах, метод “Незакінчене речення”. Обладнання: візок, лінійка,…