Tag Archive for конспекти уроків з інформатики 8 клас

УРОК № 39-40 ТЕМА. ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ, ПРАПОРЕЦЬ, ВИПАДАЮЧИЙ СПИСОК.

  Мета уроку: сформувати уявлення про правила створення і налаштуван­ня властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання пере­микача і встановлення прапорця;- розвивати алгоритмічне та ло­гічне мислення, уміння, самоорганізації навчальної діяльності.

Урок № 36 ТЕМА. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороче­ної і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями; розвивати алгоритмічне та логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну…

УРОК №35 ВЕЛИЧИНИ ТЕКСТОВОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ.

  Мета уроку; сформувати уявлення про символьний тип даних і операції, які можна виконувати над символами; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №34-35 ВЕЛИЧИНИ ЛОГІЧНОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

  Мета уроку: сформувати уявлення про логічний тип даних і операції, які можна виконувати над даними логічного типу; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; розви­вати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну культуру та сприяти розширен­ню кругозору…

УРОК №33 ПРАКТИЧНА РОБОТА 11. НАЛАГОДЖЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОГРАМИ

  Мета уроку: сформувати практичні навички налагодження програмного коду і тестування програми на різних наборах даних; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.