Tag Archive for конспекти уроків з української ділової мови

Тема. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення Цілі заняття Дидактичні цілі. Студенти повинні знати –    важливість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням); –    особливості стилів і жанрів сучасної української літературної мови; –    сприяти  утвердженню…