Tag Archive for конспекти уроків з української літератури по новій програмі

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літерату­ри. Початок словесного мистецтва: фольк­лор і літописи. Художня література як ми­стецтво слова. Види мистецтва.

Мета: забезпечити засвоєння учнями термінів образне слово, фольклор, визначи­ти разом з ними роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього об­разу, ознайомити школярів з різними вида­ми мистецтва, навчити відрізняти художню творчість від інших видів діяльності люди­ни; розвивати увагу, пам’ять, спостереж­ливість,…