Tag Archive for конспекти уроків

УРОК №5 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА

  Мета уроку: поглибити розуміння понять: програмне забезпечення, про­грама; формувати розуміння невід’ємного поєднання апаратної і програмної складових у сучасному комп’ютері, необхідності до­тримуватися вимог ліцензії під час використання програмного забезпечення; вчити форматувати носії даних, архівувати файли, інсталювати програмне забезпечення; розвивати логічне…

УРОК №4 ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. КОНФІГУРАЦІЯ КОМП’ЮТЕРА ПІД ПОТРЕБУ

  Мета уроку: формувати вміння добирати комплектуючі для комп’ютера за відомими системними вимогами програмного забезпечення; формувати навички пошуку інформації в Інтернеті; розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру. Очікувані результати: учні повинні вміти за відомими системними вимога­ми добирати складові комп’ютера, аргументувати…

УРОК №3 АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ КОМП’ЮТЕРА

  Мета уроку: формувати поняття: архітектура комп’ютера, процесор, па­м’ять, конфігурація комп’ютера; вчити класифікувати пристрої за різними ознаками (на прикладі пам’яті), аналізувати конфігу­рацію комп’ютера щодо можливого його застосування; ознайоми­ти з типовими технічними характеристиками окремих пристроїв сучасного комп’ютера; розвивати логічне мислення. Очікувані…

УРОК № 2 ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ДВІЙКОВОГО КОДУ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ.

  Мета уроку: оволодіти практичними навичками визначення довжини двійкового коду повідомлень, навчитися користуватися кодовими таблицями й виконувати розрахунки, пов’язані з одиницями до­вжини двійкового коду; розвивати вміння використовувати отри­мані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп’ютером. Обладнання: підручник, ПК,…

УРОК №1 ТЕМА. КОДУВАННЯ ДАНИХ.

Мета уроку: актуалізувати вивчені раніше поняття: інформація, повідом­лення, дані, інформаційний процес; сформувати поняття: кодуван­ня даних, декодування даних, передавач, приймач, канал зв’язку; сформувати вміння користуватися готовими системами кодуван­ня та розробляти власні системи кодування; розвивати логічне мислення та креативність; виховувати інформаційну культуру.…

Stunde 6 Den Eltern helfen

Мета: ознайомити учнів з новою лексикою по темі та навчити правильного її вживання, сформувати уявлення учнів про модальні дієслова, вчити вживати їх; розвивати комунікативні навички учнів, навички фонематичного слуху,  вміння логічно викладати свої думки, удосконалювати навички діалогічного мовлення, логічне мислення,…

Stunde 5  Meine Familie

Мета: ознайомити учнів з новою лексикою по темі, активізувати її вживання, учити вести бесіду, діалог розвивати комунікативні навички учнів, навички письма,  вміння логічно викладати свої думки, логічне мислення, уяву;

Stunde 4  Meine Freunde

Мета: подати новий лексичний матеріал, вчити характеризувати друзів; удосконалювати навички вживання іменників у Dativ; розвивати навички читання та мовлення, уміння говорити виразно, чітко, вимовляючи довгі та короткі звуки, правильно будувати речення, характеризуючи людей;

Stunde 3 Neue Freunde

Мета: Вивчити новий лексичний матеріал для розповіді про різні уподобання людей, активізувати її вживання, повторити лексику та формули ві­тання для знайомства та рекомендування іншої особи;

Stunde 2  Was machst du in den Ferien?

Мета: Вчити ставити запитання та роз­повідати про літні канікули, вести бесіду за темою; вчити вживання неозначеного займенника man. Розвивати навички говоріння, слухову пам’ять та мовну здогадку.