Tag Archive for образотворче мистецтво 4 клас уроки

Образ людини в мистецтві. Практична робо­та «Портрет друга»

Мета: 1. Актуалізувати знання про поняття «ху­дожній образ», «портрет», основні пропорції та особливості побудови портрета; ознайо­мити з поняттями «анфас», «профіль», нав­чити передавати чоловічий образ. Розвивати окомір, образне мислення, зо­рову й емоційну пам’ять. Виховувати взаєморозуміння, формува­ти естетичний смак, прищеплювати акурат­ність, активізувати…

Образ людини в мистецтві. Практична робо­та «Портрет моєї мами»

Мета: 1. Ознайомити учнів з основними пропор­ціями й особливостями побудови портрета; розвивати навички передачі жіночого обра­зу; навчити розміщувати портрет на аркуші паперу. Розвивати окомір, образне мислення, зо­рову й емоційну пам’ять; формувати есте­тичний смак. Виховувати акуратність, активізувати творчу ініціативу учнів. Обладнання:…

Настрій у пейзажі. Практична робота «Сміється місто сонячним промінням»

Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттям «ху­дожній образ». Розвивати зорову й емоційну пам’ять, вміння передавати настрій у пейзажі, удо­сконалювати навички роботи фарбами, уміння спостерігати за навколишньою дійс­ністю; активізувати творчу діяльність учнів. Виховувати любов до рідного краю, умін­ня працювати в колективі,…

Настрій у пейзажі. Практична робота «Зимо­ва ніч»

Мета: 1. Актуалізувати знання про пейзаж як вид образотворчого мистецтва, колірні гами, ознайомити з поняттям «художній образ» через виражальні можливості кольорів; на­вчити створювати певну колірну гаму для передачі настрою пейзажу. Розвивати навички роботи фарбами, уміння спостерігати за навколишньою дійс­ністю, зорову…