Tag Archive for образотворче мистецтво 6 клас уроки

Форма й орнаментація предметів побуту. При­крашання скляної посудини

Мета: 1. Поглибити знання учнів про взаємозв’язок форми та змісту в образотворчому мистецтві; закріпити поняття «декор», «орнамент» як засо­би наповнення й збагачення форми; удоскона­лити навички декорування об’ємних предметів. Розвивати образне, асоціативне мислення, пам’ять, фантазію. Виховувати естетичне ставлення до навко­лишнього світу;…

Символіка орнаменту й кольору в народній твор­чості. Український рушник

Мета: 1. Поглибити знання учнів про українське обра­зотворче мистецтво; ознайомити з вишивкою, її символікою; актуалізувати знання й уміння зі стилізації природних форм. Розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять і уяву. Виховувати естетичне ставлення до навко­лишнього світу, творів мистецтва та любов до…

Символіка орнаментів і кольору в народній твор­чості. Ескіз писанки

Мета: 1. Поглибити знання учнів у сфері декоратив­но-ужиткового мистецтва; розкрити значен­ня поняття «символіка» як засобу наповнення та збагачення форми предмета; ознайомити з мистецтвом розпису писанки, символікою де­кору, кольору; вдосконалювати навички стиліза­ції природних форм. Розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять, фантазію. Виховувати…

Виявлення змісту форми в образотворчому мистецтві. Стилізація. Виготовлення стилізова­ної декоративної композиції

Мета: Ознайомити учнів із поняттям «стилізація», трансформацією природної форми. Навчити пе­ретворювати реальні форми в декоративні. Розвивати відчуття простору, спостереж­ливість, зорову пам’ять, образне мислення й фантазію. Виховувати естетичне сприйняття навколиш­нього світу, прищеплювати любов до предметів образотворчого мистецтва; активізувати творчу ініціативу учнів.…