Tag Archive for основи зздоровя

Урок 13: УМІЙ СКАЗАТИ «НІ!»

Мета: розширити знання учнів про спілкування; ознайомити з різни­ми ситуаціями і варіантами відмови; учити використовувати в разі по­треби різні способи відмови; розвивати вміння протидіяти небажаним пропозиціям; виховувати культуру спілкування. Обладнання: фотографії, невеликі аркуші паперу, аркуш паперу формату АО. Попередня робота.…

Урок 12: ПРО ЗНАЙОМСТВО I ДРУЖБУ. ДРУЖНІ СТОСУНКИ

Мета: ознайомити учнів з правилами етикету, зокрема з правилами знайомства; продовжити формувати уявлення про дружбу і дружні сто­сунки; розвивати вміння будувати дружні стосунки; виховувати дружні стосунки між школярами, почуття дружби і взаємодопомоги. Обладнання: мікрофон, картки, на яких записано риси характеру,…

Урок 5. ПРО РУХ І ЗАГАРТОВУВАННЯ

Мета: ознайомити учнів з принципами загартовування (поступовість, систєматичність, дозованість); продовжити формувати у школярів переконання, що рух — це здоров’я, що фізичні вправи корисні для розвитку організму; показати вплив мало­рухливого способу життя на здоров’я; вчити виконувати фізичні вправи для роз- витку…

Урок 4: ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

Мета: ознайомити учнів зі змістом розділу II «Фізична складова здоров’я»; формувати уявлення про складові їжі; розширити знання ; про вітаміни, мінеральні речовини, воду, розкрити їхнє значення для здоров’я людини; розвивати вміння вибирати корисні для здоров’я продукти; виховувати навички здорового харчування.…

Урок 3: СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я. ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я

Мета: формувати в учнів уявлення про складові здоров’я; розшири­ти знання про чинники, що впливають на здоров’я людини; розвивати прагнення до здорового способу життя; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Обладнання: картки із частинами прислів’їв (висловів), м’яч.…

Урок 2: ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. БЕЗПЕЧНІ І НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ

Мета: ознайомити учнів з поняттями «безпека», «небезпека» і «без­пека життєдіяльності»; учити реально оцінювати небезпеку, розвивати здатність орієнтуватися в небезпечних для життя і здоров’я ситуаціях; формувати вміння застосовувати правила безпечної поведінки в про­цесі розв’язання ситуативних завдань; виховувати обережність, вина­хідливість, уміння приймати…

Урок 1: ЦІННІСТЬ І НЕПОВТОРНІСТЬ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Мета: ознайомити учнів зі змістом предмета «Основи здоров’я» у 4 класі; формувати в дітей поняття про життя як найвищу цінність і його неповторність; розвивати почуття відповідальності за своє життя і здоров’я; виховувати в учнів ціннісне ставлення до свого життя і…