Tag Archive for плани-конспекти з алгебри 11 клас

Теореми про похідну суми, добутку і частки функцій

Мета уроку. Вивчення теореми про похідні суми, добутку і частки функцій, формування умінь учнів у знаходження похідних;навчити учнів застосовувати правила знаходження похідних для розв’язування вправ;повторити таблицю похідних ; формувати культуру запису та графічну культуру; розвивати вміння працювати в групах. Методи…

Урок: Похідні елементарних функцій. Тренінг по знаходженню похідних функцій

Мета уроку. Формування знань учнів про похідну сталої функції, степеневої функції з цілим показником, тригонометричних функцій; працювати над засвоєнням правил знаходження похідних; розвивати логічне мислення; формувати культуру запису, вміння висловлювати думку. Методи і прийоми навчання. Фронтальна бесіда, колективне розв’язування вправ.

Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної. Розв’язування вправ

    Мета уроку. Познайомити учнів з означенням похідної, з’ясувати механічний та геометричний зміст похідної;ознайомити з загальною схемою знаходження похідної в заданій точці, розвивати логічне мислення, культуру запису. Методи і прийоми навчання. Щадне опитування, колективне розв’язування вправ, метод  «прес»

Задачі, які приводять до поняття похідної

Мета уроку: познайомити учнів із задачами, які приводять до по­няття похідної: задача про миттєву швидкість; зада­ча про дотичну до кривої; працювати над засвоєнням учнями поняття приріст аргументу та приріст функції; ознайомити з поняттям дотичної до кривої, миттєвої швидкості;розвивати логічне мислення,графічну…

Урок: Поняття границі функції в точці

Мета. Формувати у учнів поняття про границю функції в точці та її основні властивості; працювати над засвоєнням відповідної математичної символіки; розпочати роботу над формуванням умінь знаходити границі елементарних функцій в точці з метою підготовки учнів до сприйняття означення похідної функції…

Конспект уроку алгебра 11 клас: Модуль дійсного числа та його властивості

Мета уроку. Узагальнення знань учнів про модуль дійсного чис­ла, вивчення властивостей модуля дійсного числа; розв’язування найпростіших рівнянь та нерівностей  з модулем;розвивати логічне мислення,культуру запису розв’язку завдань, формувати уміння працювати у групах. Методи і прийоми навчання. Фронтальна бесіда,колективне розв’язування вправ, робота…