Tag Archive for повні конспекти з фізики 10 клас

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибка вимірювання.

Мета: Ознайомити учнів із методами наукового пізнання; розкрити роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку; навчити знаходити похибки вимірювання; викликати в учнів інтерес та бажання вивчати фізику;  виховувати віру в свої сили. Методи і прийоми навчання: евристична бесіда,…