Tag Archive for скачати конспект українська мова 3

Урок 40: Урок розвитку зв’язного мовлення.Складання тексту-міркування«Книга — твій друг, без неї — як без рук»

Мета: формувати в учнів уміння будувати текст-міркування; навчати зв’язновикладати свої думки; розкрити значення книги в житті людини; розвивати мовлення; виховувати дбайливе ставлення до книги.

Конспект уроку: Вимова і правопис слів із ненаголошеними[е], [и] в коренях, які перевіряютьсянаголосом

Мета: ознайомити учнів з поняттям «орфограма»; навчати правильновимовляти і писати слова з ненаголошеними [е] та [и] в коренях; знаходити слова з орфограмами та перевіряти їх написання, знаходитиперевірне слово шляхом зміни форми слова або добирання спільнокореневого слова; розвивати правильну літературну вимову…

Чергування приголосних звуків [г] — [з’] — [ж];[к] — [ц’] — [ч]; [х] — [с’] — [ш] у коренях слів

Мета: ознайомити учнів із чергуванням приголосних звуків у кореняхспільнокореневих слів; виробляти вміння змінювати приголосні звукипід час змінювання слів, правильно вживати й вимовляти слова; розвивати зв’язне мовлення; виховувати пізнавальний інтерес.

Урок: Чергування голосних звуків [о], [е] з [і]в коренях слів

Мета: формувати уявлення учнів про те, що в одному й тому самому кореніголосні звуки можуть змінюватися (чергуватися) у разі зміни слів абодобирання споріднених; розвивати вміння зіставляти, узагальнювати;розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до старших людей.

Розрізнення слів із коренями,що звучать однаково,але мають різне значення

Мета: навчати учнів розрізняти між собою групи слів, у яких корені маютьоднакове звучання й написання, але різне значення; розвивати мовнечуття; виховувати любов до української мови, прагнення краще вивчати і досліджувати її.