Tag Archive for скачати конспекти уроків з української мови 5 клас

Урок 22. Ознайомлення з вимогами домовлення (змiстовнiсть, логiчна послiдовнiсть, багатство, точнiсть, виразнiсть,доречнiсть, правильнiсть). Помилки узмiстi й побудовi висловлення (практично). Аналiз переказу

Мета: ознайомити учнiв iз загальнимивимогами до писемного мовлення, дати загальну оцiнку роботам учнiв, звернути увагу на типовi помилки, проаналiзувати причини виникнення їх, запобiгати подальшому повторенню подiбних огрiхiв; розвивативмiння помiчати свої та чужi помилки, корегувати написане; виховувати любов дорiдного слова, сумлiнне…