Tag Archive for скачати конспекти з української мови в форматі doc

Урок 7. Числiвник

Мета: повторити, розширити й поглибити вивчене про числiвник, його граматичнi ознаки; сформувати вмiння розрiзняти двi групи числiвникiв на основi їхнiхзначень i граматичних ознак; розвиватиспостережливiсть, увагу, умiння зiставлятиi порiвнювати; стимулювати потребу досконало знати українську мову. Тип уроку: урок повторення вивченого. Перебiг…