Tag Archive for скачати урок українська мова

Контрольна робота № 5. Тестування. Фонетика. Графiка. Орфоепiя.Орфографiя

Мета: перевiрити рiвень засвоєння учнями вивчених у І семестрi тем та сформованостi вмiнь; удосконалювати вмiння виконувати тестовi завдання рiзних рiвнiв;розвивати навички самостiйної роботи,увагу, логiчне мислення, творчi здiбностi;виховувати вiдповiдальнiсть. Тип уроку: урок перевiрки та облiкуздобутих знань, умiнь i навичок. Перебiг уроку