Tag Archive for скачати уроки з образотворчого мистецтва

РЕЧІ ЧАРІВНИКІВ

Мета: навчальна: ознайомити учнів з натюрмортом як жанром образотвор­чого мистецтва; навчити особливостей виділення головного в ком­позиції, відтворення з натури композиції з неживих предметів (квіти у вазі, овочі, фрукти, шкільне приладдя та ін.); розвивальна:розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва (натюрмортами), аналізувати…

УЯВНИЙ КРАЄВИД

 Мета: навчальна: навчити учнів правил передавання глибини простору за допомогою кольору під час створення уявного краєвиду (надати пропедевтичні знання з основ повітряної перспективи); розвивальна: розвивати вміння фантазувати, аналізувати пейзажі та розташування об’єктів у них; формувати естетичні почуття, смак; виховна: прищеплювати…

ВИДИ ПЕЙЗАЖІВ

Мета: навчальна: ознайомити учнів із видами пейзажу; навчити відтворюва­ти плановість розміщення об’єктів у просторі шляхом загороджування; розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва. Оснащення

ЖАНРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Мета: навчальна: ознайомити учнів з основними жанрами образотворчого мистецтва (на пропедевтичному рівні); навчити розрізняти їх; розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва. Оснащення

Образ людини в мистецтві. Практична робо­та «Портрет друга»

Мета: 1. Актуалізувати знання про поняття «ху­дожній образ», «портрет», основні пропорції та особливості побудови портрета; ознайо­мити з поняттями «анфас», «профіль», нав­чити передавати чоловічий образ. Розвивати окомір, образне мислення, зо­рову й емоційну пам’ять. Виховувати взаєморозуміння, формува­ти естетичний смак, прищеплювати акурат­ність, активізувати…

Образ людини в мистецтві. Практична робо­та «Портрет моєї мами»

Мета: 1. Ознайомити учнів з основними пропор­ціями й особливостями побудови портрета; розвивати навички передачі жіночого обра­зу; навчити розміщувати портрет на аркуші паперу. Розвивати окомір, образне мислення, зо­рову й емоційну пам’ять; формувати есте­тичний смак. Виховувати акуратність, активізувати творчу ініціативу учнів. Обладнання:…

Настрій у пейзажі. Практична робота «Сміється місто сонячним промінням»

Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттям «ху­дожній образ». Розвивати зорову й емоційну пам’ять, вміння передавати настрій у пейзажі, удо­сконалювати навички роботи фарбами, уміння спостерігати за навколишньою дійс­ністю; активізувати творчу діяльність учнів. Виховувати любов до рідного краю, умін­ня працювати в колективі,…

Настрій у пейзажі. Практична робота «Зимо­ва ніч»

Мета: 1. Актуалізувати знання про пейзаж як вид образотворчого мистецтва, колірні гами, ознайомити з поняттям «художній образ» через виражальні можливості кольорів; на­вчити створювати певну колірну гаму для передачі настрою пейзажу. Розвивати навички роботи фарбами, уміння спостерігати за навколишньою дійс­ністю, зорову…

Форма й орнаментація предметів побуту. При­крашання скляної посудини

Мета: 1. Поглибити знання учнів про взаємозв’язок форми та змісту в образотворчому мистецтві; закріпити поняття «декор», «орнамент» як засо­би наповнення й збагачення форми; удоскона­лити навички декорування об’ємних предметів. Розвивати образне, асоціативне мислення, пам’ять, фантазію. Виховувати естетичне ставлення до навко­лишнього світу;…

Символіка орнаменту й кольору в народній твор­чості. Український рушник

Мета: 1. Поглибити знання учнів про українське обра­зотворче мистецтво; ознайомити з вишивкою, її символікою; актуалізувати знання й уміння зі стилізації природних форм. Розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять і уяву. Виховувати естетичне ставлення до навко­лишнього світу, творів мистецтва та любов до…