Tag Archive for скачати уроки з української мови

Урок.Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (прак­тично). Ознайомлення з тлумачним і пе­рекладним словниками

Мета: поглибити вивчене про багато­значні слова, зокрема про пряме й перенос­не значення слів; показати на прикладі цих лексичних одиниць багатство виражаль­них можливостей української мови; озна­йомити з поняттям «лексична помилка»; розвивати вміння відрізняти помилкове вживання слова від правильного, редагува­ти речення з…