Tag Archive for скачати уроки

Урок: Сюжетно-тематичний натюрморт. Натюрморт певної епохи

Мета: 1. Розкрити значення поняття «натюрморт» як жанру образотворчого мистецтва; актуалізува­ти отримані знання про передачу об’єму круглих форм предмета прийомами світлотіні; форму­вати навички й уміння організації художньої діяльності. Розвивати образне мислення, колірний зір, естетичне сприйняття творів мистецтва і навко­лишнього світу.…

Урок малювання: Моделювання одягу. Ескіз костюму для феї квітів

Мета: 1. Розширювати знання учнів про дизайн, про­довжувати знайомити з моделюванням одягу; навчити учнів передавати основні особливості форми в одязі; формувати навички проектного мислення. Розвивати образне мислення, окомір, асоціа­тивну пам’ять. Виховувати акуратність, інтерес до створюва­ної роботи, активізувати творчу активність уч­нів.

Урок: Проектування предметів побуту. Композиція «Світильник»

Мета: 1. Дати поняття про дизайн, проектування; формувати в учнів уміння передавати основні особливості форм предметів побуту; навички проектного мислення в розв’язанні проблемних ситуацій засобами формоутворення. Розвивати образне мислення, окомір, уявлен­ня про розміщення предметів побуту в просторі. Виховувати навички роботи…

Конспект уроку: Перехід від площинного зображення до об’ємного. Листівка до свята 8 Березня

Мета: 1. Ознайомити учнів із декоративною трансфор­мацією природних форм за допомогою папе- ропластики; продовжити навчання елементар­них принципів конструювання з паперу. Розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять, спостережливість. Виховувати акуратність під час роботи з папе­ром; активізувати інтерес до створюваної робо­ти, а також…

Урок з образотворчого мистецтва 6 клас: Використання композиційних закономірностей. Розпис по манній крупі

Мета: 1. Актуалізувати знання про стилізацію природ-них форм; дати нові знання про застосування композиції в декоративних роботах образотвор¬чого мистецтва. Розвивати спостережливість, окомір, зорову пам’ять, естетичне ставлення до творів мистецтва. Формувати естетичний смак; активізувати творчу ініціативу учнів.