Tag Archive for скачати

УРОК №41-42 АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ.

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з параметром; сформувати вміння складати, виконувати і зміню­вати алгоритми із заздалегідь відомою кількістю повторень, ви­користовувати для виведення значень змінних елемент керуван­ня

Календарне планування з трудового навчання 9 клас за новою програмою 2016-2017н.р.

Календарне планування з трудового навчання 9 клас нова програма на 2016-2017 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу  

Календарне планування з трудового навчання 8 клас за новою програмою 2016-2017н.р.

Календарне планування з трудового навчання 8 клас нова програма на 2016-2017 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу  

Календарне планування з трудового навчання 7 клас за новою програмою 2016-2017н.р.

Календарне планування з трудового навчання 7 клас нова програма на 2016-2017 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу  

Календарне планування з трудового навчання 6 клас за новою програмою 2016-2017н.р.

Календарне планування з трудового навчання 6 клас нова програма на 2016-2017 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу  

Календарне планування з трудового навчання 5 клас за новою програмою 2016-2017н.р.

Календарне планування з трудового навчання 5 клас нова програма на 2016-2017 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу  

УРОК №32 НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ

Мета уроку: сформувати уявлення про процес налагодження програм­ного коду, уміння використовувати засоби налагодження про­грам для їх покрокового виконання, перевірки значень змінних і виправлення помилок, аналізувати повідомлення про помил­ки, оцінювати відповідність результатів виконання програми поставленій задачі; розвивати логічне мислення, уміння самоор­ганізації…

УРОК №31 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЛІНІЙНИХ АЛГОРИТМІВ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета уроку: сформувати практичні навички розробки та комп’ютерної реалізації лінійного алгоритму для розв’язування поставленої задачі, створення і використання текстових полів і написів для організації введення/виведення даних; формувати навички само­стійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різ­них ситуаціях при роботі за…

УРОК №29 ПОЛЕ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ВЕЛИЧИНИ (ЗМІННІ І КОНСТАНТИ), ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мета уроку: сформувати уявлення про основні характеристики поля та вели­чин, необхідність опису типів змінних і констант, синтаксис і семантику оператора присвоєння; сформувати вміння визначати типи даних, необхідних для розв’язування поставленої

УРОК №28 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ З КНОПКАМИ І НАПИСАМИ

Мета уроку: сформувати практичні навички створення і практичного ви­користання різних видів кнопок і написів; формувати навички, самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.