Tag Archive for українська мова 6 клас конспекти

Конспект уроку: Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення. Розділові знаки в простому реченні

Мета:       повторитинайважливішітеоретичнівідомості з синтаксису, зокрема про будовусловосполучення й речення як основнихсинтаксичниходиниць; формуватизагальнопізнавальнівміннярозрізнятисловосполучення й речення, визначати головне і залежне слова у словосполученнях, головні та другорядні члени в реченнях; розвиватитворчівміннябудуватисинтаксичнісловосполучення й добиратифразеологічні за опорними словами;виховуватишанобливеставлення до українськоїмови.   Тип уроку: урок повтореннянабутихзнань.