Tag Archive for Unit 3.Meet My Family

Lesson5. Професії

Мета: навчальна: презентувати новий граматичний і лексичний матеріал за темою «Я, моя сім’я та друзі», практикувати мовні засоби за темою «Я, моя сім’я та друзі», фор­мувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлення; розвивальна:…