Tag Archive for Unit 4. Appearance

Lesson1. Моє обличчя.

Мета: навчальна:ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати уже вивче­ний лексико-граматичний матеріал, розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам’ять, спостережли­вість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні комунікатив­ні уміння з опорою на…