Tag Archive for уроки для педвиставки німецька мова

Stunde 35 “Ich wandre ja so gern”

Мета:практична – ознайомити з новими лексичними одиницями теми, навчати вживати вивчену лексику в розмові; тренувати навички аудіювання; розвиваюча – розвивати навички читання та діалогічного мовлення; виховна – виховувати любов до подорожей, сприяти зміцненню родинних зв’язків; загальноосвітня – розширювати загальний кругозір учнів. Обладнання: ілюстрації…