Tag Archive for Усі уроки літератури

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3. «ПРИГОДИ І РОМАНТИКА»

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із вивче­ної теми, закріпити їх; розвивати логічне мислення, ува­гу, спостережливість, пам’ять; уміння акумулювати здо­буті знання, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати наполегливість і працьовитість, інтерес до наслідків власної праці; пунк­туальність;…