21 750 перегляд(ів)

Тематична контрольна робота з теми “Основи динаміки” (частина 1)

 Мета: Перевірити набуті учнями знання, уміння; розвивати навички самостійної роботи; виховувати цілеспрямованість; творче ставлення до розв’язання завдань.

Тип уроку: урок контролю і оцінювання знань.

Обладнання та наочність: різнорівневі завдання.

Хід уроку

 

 1. Організаційні моменти.

Перевірка підготовки учнів до написання контрольної роботи.

 1. Робота учнів над варіантами контрольної роботи.

Варіант 1

Початковий рівень

 1. Яку величину прийнято вимірювати в кілограмах?

а) прискорення;                   б) силу;                   в) масу;                   г) швидкість.

 1. На тіло вздовж вертикалі діють дві сили 15 Н і 18 Н. чому дорівнює рівнодійна цих сил, якщо напрям їх протилежний?

а) 15 Н;                                 б) 18 Н;                          в) 33 Н;                        г) 3 Н.

 1. Порівняйте сили, що діють на муху і на автомобіль, який рухається під час їх зіткнення:

а)                         б)                   в)                  г)

 1. Що інертніше – рушниця чи куля, що вилетіла з неї?

а) рушниця;

б) куля;

в) інертність рушниці і кулі однакова;

г) неможливо відповісти однозначно.

 1. Як спрямоване прискорення тіла, надане силою, що діє на нього?

а) так само як і напрям швидкості;

б) протилежно до напряму швидкості;

в) так само як і напрям сили;

г) протилежно до напряму сили.

 1. Яка дія компенсується при утриманні аеростата канатами біля землі: землі, повітря чи канатів?

а) повітря і канатів;

б) землі і повітря;

в) землі і канатів;

г) землі, повітря і канатів.

Середній рівень

 1. З яким прискоренням рухається під час розгону реактивний літак масою 55 т, якщо сила двигунів 110 кН?
 2. М’яч масою 0,5 кг після удару, що тривав 0,02 с набуває прискорення 10 м/с. Визначте середню силу удару.
 3. Що є фізичною величиною: інертність тіла чи маса тіла?

Достатній рівень

 1. Рівняння руху тіла по горизонтальній поверхні має вигляд . Знайдіть масу тіла, якщо на нього діє сила 250 Н.
 2. На тіло, об’єм якого 300 смдіє сила5,1 Н і надає йому прискорення 2 м/с. Визначте густину речовини, з якої виготовлено тіло.

Високий рівень

Снаряд, маса якого 15 кг, у момент вильоту зі ствола гармати має швидкість 600 м/с. Визначте тиск порохових газів на снаряд, якщо діаметр ствола 10 см, а його довжина 1,8 м.

Варіант 2

Початковий рівень

 1. Як називають одиницю сили, що надає тілу масою 1 кг прискорення 1 м/с?

а) кілограм;                     б) дина;                     в) паскаль;                     в) ньютон.

 1. У якому напрямі буде падати людина, яка послизнулась?

а) вперед;                      б) назад;                        в) вліво;                         г) вправо.

 1. Якою є поведінка тіла, якщо сума всіх прикладених до нього сил дорівнює 0?

а) перебуває у спокої;

б) рухається рівномірно і прямолінійно;

в) може перебувати у спокої, а може рухатись рівномірно і прямолінійно;

г) рухається з прискоренням.

 1. Як називають частину механіки, яка вивчає причини зміни швидкості тіла?

а) кінематика;           б) динаміка;           в) статика;          г) закони збереження.

 1. Вантажівка і легковий автомобіль котяться з однаковою швидкістю. Який автомобіль зупиниться раніше під дією однакової сили гальмування?

а) вантажівка;

б) легковий автомобіль;

в) одночасно;

г) не зупиниться ні один автомобіль.

 1. На тіло у горизонтальному напрямі вздовж прямої діють дві сили:

2 Н і 6 Н. Чому дорівнює модуль рівнодійної цих сил, якщо напрями цих сил однакові?

а) 2 Н;                              б) 6 Н;                             в) 8 Н;                              г) 4 Н.

Середній рівень

 1. Як називають таке формулювання: зміна кількості руху тіла пропорційна діючій силі і відбувається у напрямі тієї сили, вздовж якої ця сила діє?
 2. З яким прискоренням рухається тіло масою 0,01 кг під дією сили 0,5 Н?
 3. Чи розірветься мотузка, що може витримати силу натягу 150 Н, якщо двоє тягнуть за мотузки в різні сторони з силою по 120 Н?

Достатній рівень

 1. Під дією сили 2,5 кН швидкість автомобіля масою 5 т зросла з 54 км/год до 72 км/год. Визначте прискорення, з яким рухався автомобіль і шлях розгону.
 2. Знайдіть силу, що діє на тіло масою 500 кг, якщо тіло рухається прямолінійно і його координати змінюються за законом .

Високий рівень

Тепловоз потяга, що рухається горизонтальною ділянкою дороги, розвиває силу тяги 150 кН. Визначте силу опору рухові, якщо на ділянці 600 м його швидкість збільшилась від 32,4 км/год до 54 км/год. Маса потяга 1000 т.

 • Домашнє завдання:

Повторити основні закони механіки; §15-§25.

Icon of Fiz10 Urok 30 Fiz10 Urok 30 (22.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Тематична контрольна робота з теми “Основи динаміки” (частина 1)

 1. 13.12.2016 at 21:03

  Яка назва цього посібнику?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *