513 перегляд(ів)

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3 РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ

І варіант

І рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Фізична величина, яка кількісно характеризує дію одного фізичного тіла на інше, називається…

а) силою; в) енергією;

б) роботою; г) вагою.

2. Яка сила змінює напрямок руху каміння, підкинутого угору?

а) сила тертя; в) сила пружності;

б) сила тяжіння; г) вага.

3. У ньютонах вимірюється…

а) робота; в) енергія;

б) сила; г) маса.

II рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

4. Енергія — це ______________________________________________

5. Деформація — це __________________________________________

6. Наведіть приклад, який ілюструє використання тертя в побуті або техніці: _____________________________________________________________________________

III рівень (3 бали) 7. Опишіть, які перетворення енергії відбуваються під час зльоту та при­землення літака.

IV рівень (3 бали)

8. Опишіть принцип дії зображених на рисунку конторських ножиць. Тема. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ

II варіант

I рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Фізична величина, яка характеризує зміну певного об’єкта в результаті дії на нього інших тіл, називається, …

а) силою; в) роботою;

б) енергією; г) вагою.

2. Під дією якої сили зупиняється автомобіль після вимкнення дви-гуна?

а) Сили тертя; в) ваги;

б) сили пружності; г) сили тяжіння.

3. Динамометр — це прилад, який призначений для вимірювання…

а) маси; в) енергії;

б) роботи; г) сили.

II рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

4. Сила пружності — це _______________________________________

5. Прості механізми — це ______________________________________

6. Наведіть приклад, який ілюструє, що тертя є перешкодою в побуті або техніці. _____________________________________________________________________________________________________________III рівень (3 бали)

7. Пружинним пістолетом, зарядженим кулькою, роблять постріл угору. Опишіть, які перетворення енергії відбуваються під час цього процесу.

IV рівень (3 бали)

8. Опишіть принцип дії зображених на рисунку ножиць для різання листового металу

Icon of Prirod6 (24) Prirod6 (24) (7.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *