5 222 перегляд(ів)

Тренувальні вправи за вивчени­ми темами з фонетики, орфографії, ор­фоепії

Мета: систематизувати й узагальнити вивчене з фонетики, орфоепії, орфографії; удосконалювати вміння застосовувати здо­буті знання на практиці; формувати навички грамотного письма, правильної вимови слів; розвивати пам’ять, мислення, дух су­перництва; виховувати прагнення викона­ти завдання якнайкраще, бути лідером у чесному змаганні, почуття згуртованості.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Цей день був подібний на всі інші. Про­лунав дзвоник, і п’ятикласники, чекаючи на вчителя, розгортали зошити і книжки. Аж рап­том… Світло згасло, почувся дивний звук – і клас опинився в якійсь казковій країні. Посе­ред чудової галявини стояв палац. Із нього вийшла Королева з двома Принцесами й за­говорила дзвінким мелодійним голосом:

– Не дивуйтеся, ви в королівстві Фонети­ки, Орфографії та Орфоепії. Щороку я влаштовую іспит, який сьогодні настав час скласти вам, адже на наступному уроці писатимете контрольну роботу, тож маєте добре підготу­ватися. За сумлінну і гарну роботу я нагоро­джу всіх оцінками, заробляти які ви будете поетапно, дістаючи бали за кожне завдання. За сумою їх визначимо переможця.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка.

Подаємо в ду­жках після кожного завдання умовну кількість балів. Учитель на власний розсуд може розро­бити систему оцінювання, вибрати завдання, організувати роботу на уроці (наприклад, у формі змагання між двома групами), проду­мати, як підрахувати кількість балів (скажімо, учень рахуватиме бали свого сусіда по парті). Наприкінці уроку суму балів потрібно пере­вести у дванадцятибальну.

Усна відповідь на лінгвістичну тему.

Королева Фонетика обвела очима учнів і промовила:

– Найперше я хочу дізнатися, що ви зна­єте про мене і моїх принцес – Орфографію та Орфоепію. Чому ми ніколи не розлучаємося?

(5 балів за правильну і повну відповідь, по одному балу за доповнення і виправлення. Право відповідати першим має учень, який найшвидше виявив бажання це зробити.)

Орфоепічна хвилинка. Запишіть пода­ні описи і сполучення слів одним словом, поставте наголос. Правильно прочитайте слова.

(По 1 балу за кожне правильно написане і наголошене слово.)

Десять плюс чотири. Сота частина метра. Во­дій автомашини. Перемелене зерно, мука. Три місяці року або частина міста. Гарно укладене волосся на голові. Дикоросла рослина з пекучим листям. Дика тварина з розлогими рогами.

Фонетичний диктант.

Я правильно й чітко вимовлятиму сло­ва, а ви запишіть їх звукописом, – промовила Орфоепія.

(По 1 балу за кожне правильно записа­не звукописом слово.)

Перевірка, лідер, першість, поєдинок, пере­можець, екзамен.

Творче завдання.

– У нас гість із сусіднього королівства – Синтаксису. Він теж хоче запропонувати за­вдання для найкмітливіших. Як гостинні гос­подарі надамо йому таку можливість.

– Дякую, – вклонився гість. – Моє завдан­ня таке: уведіть у складне речення кілька слів із фонетичного диктанту.

(2 бали за речення: один за правильно складене і один за правильно розставлені розділові знаки у складному реченні.)

Робота у групах.

Ми з Орфографією любимо працювати разом, – сказала Фонетика. – Вам також про­понуємо зібратися гуртом і поміркувати над наступним завданням. Спочатку воно нага­дує ребус, адже вам потрібно вибрати картку зі словами і визначити, яке фонетичне явище (наближення, уподібнення, чергування, спро­щення) вони ілюструють. Потім розповісти про нього.

(Учні оцінюють самостійно роботу кож­ного члена своєї групи. Максимальний бал за завдання – 5.)

1-ша картка. Зозулька, синичка, перепілка.

2-га картка. Радісний, щасливий, пестли­вий.

3-тя картка. Береза – берізка, горіх – го­рішок.

4-та картка. Легко, рюкзак, пісня.

Вибіркова робота.

– А тепер кожен вибере ті речення, в яких є слова з орфограмами, які ви опрацьовували в попередньому завданні. Речення запишіть, підкресліть слова з орфограмами.

(3 бали, по 1 балу за кожне правильно ви­писане речення і підкреслені в ньому слова.)

З-під густих брів усміхалися сірі очі. На розі стояв гурт хлопчаків. Проїзний ми купили за­вчасно. Боротьба за свободу була довгою. Жура­вель у лузі ходить, а по вільсі шпак. У батьковій кузні зібралося багато людей. Йому було майже шістнадцять років. Наталка ступила на вогку підлогу. Десна несла свої води повз верболози. Клекотіли лелеки на полях. Темніють хмари над вершечками дерев. Два тижні йшли дощі.

Довідка для вчителя.

1-ша карт­ка – 9, 10, 11 речення.

2-га картка – 3, 7, 12 речення.

3-тя картка – 1, 2, 5 речення.

4-т а картка – 4, 6, 8 речення.

Лінгвістичний волейбол.

– Так гарно всі попрацювали! Тепер мож­на й відпочити, – сказала Орфографія. – Спіймайте м’яч і назвіть перевірне слово.

(За кожне правильно й швидко назване слово – 1 бал. М’яч кидати кожному учневі.)

Стежина, клекотіти, тижневий, плече, шеп­тати, медичний, веселий, листочок, гребінець, дзеркальний, заметіль, занепадати, квартирант, професійний, племінний, дешевий, вечеря, блискучий, балерина, ледачий, оплески, скри­піння, протестувати, високий.

Міні-диктант.

– Після такого активного відпочинку я пропоную найскладніше і останнє на сьогод­ні завдання – диктант. Будьте уважні, адже в ньому чимало орфограм! – попередила Орфографія.

(Максимальний бал – 5. За кожну по­милку віднімати 0,5 бала. Коли ж учень до­пустить більше десяти помилок, він отри­має 0 балів.)

Кажуть, що головне не перемогти, а бути учасником змагань. Проте як же солодко із за­вмиранням серця піднятися на вершину й від­чути цю радісну мить! Перемога не дається легко. Шлях до неї часто важкий і тернистий. Це і боротьба із власними лінощами, і виснаж­ливі тренування або напружена інтелектуальна робота. Та справжні лідери не зупиняються на шляху до мети і виборюють у чесній боротьбі перемогу. Отож вибирати тобі!

Підсумок уроку.

Підрахунок балів. Визначення пере­можця.

Домашнє завдання. Проаналізувавши роботу на уроці, сформулювати самостій­но зміст свого домашнього завдання (ви­конати вправу, тестові завдання і т. п.). Звернути увагу на прогалини чи проблем­ні параграфи. Додатково попрацювати над ними.

Icon of Ukr Mov5nov (59) Ukr Mov5nov (59) (28.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *