612 перегляд(ів)

Уявлення про десяткові дроби. Частина 2

Мета: формувати поняття про десятковий дріб; уміння записувати й читати десяткові дроби, спираючись на знання розрядів десяткового дробу.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

  1. Як прочитати число, якщо воно складається з трьох одиниць розряду тисяч, однієї одиниці розряду сотень, п’яти одиниць розряду десятків і чотирьох одиниць? [3 1 5 4]
  2. Як зміниться це число, якщо цифри 5 і 1 поміняти місцями?

[3   5    14:   маємо   5   сотень   замість   однієї,   отже,   збільшиться на 4100=400; маємо один десяток замість п’яти, отже, зменшиться на 4 10=40, тому взагалі збільшиться на 360].

  1. Знайти значення степеня: 101, 102, 103, 104,10п, якщо п — натуральне число.
  2. 1) Яку частину метра становить 1 см, 3 дм, 4 мм?

 

2) Яку частину тонни становить 1 кг, 5 ц, 346 кг?

3) Яку частину квадратного метра становить: 1 дм2, 8 см2?

[1)1 см = м, 3 дм =  м, 4мм =  м;

2) 1 см =  м, 5 ц =  т, 346 кг =  г;

3) 1 дм2 =  м2, 8см2 =  м2.]

 

II. Формування знань

@ Оскільки в 5 класі поняття десяткового дробу розглядається після по­няття звичайного дробу, формування уявлення про десятковий дріб базується на уявленні про звичайні дроби, а саме десятковий дріб роз­глядається як «скорочена» форма запису звичайного дробу, тобто за­пис, в якому знаменник відсутній і знаменником якого є степінь чис­ла 10. (Вимагати від учнів заучувати визначення, що дано в підручнику нас. 190не слід) Тому відразу слід звернути увагу на два моменти:

1)  Десятковим дробом можна записати як правильні дроби ( = 0,3;

= 0,07), — тоді в цілій частині ми маємо 0 (нуль цілих), так і непра­вильні дроби, (попередньо виділивши в них цілу частину, і мішані числа ( = 4 = 4,3).

2)  Під час запису звичайного правильного дробу десятковим необхідно
одразу перевірити, чи співпадає кількість цифр чисельника із
кількістю нулів знаменника (якщо ні — дописати необхідну кількість
нулів перед чисельником у дробовій частині).

При цьому учні часто не розуміють, що означає «приписати нуль пе­ред чисельником у дробовій частині десяткового дробу.

Тому для попередження такого моменту можна запропонувати учням завдання:

1) Запишіть число 17. Допишіть два нулі перед числом 17; нуль після числа 17.

2) У запису 0,17 назвіть цілу та дробову частину. Допишіть один нуль (два нулі) перед числом 17 у дробовій частині.

3) Запишіть у вигляді десяткового дробу: ; ; ; .

4) Прочитайте десяткові дроби: 1,6; 12,8; 5,24; 6,325; 0,5; 0,05; 0,005. Друга частина теми присвячена питанню розрядів десяткових дробів.

Важливість цього питання полягає в тому, що, засвоївши будову де­сяткового дробу розрядами, учні не будуть припускатися помилок під час перетворення звичайного дробу на десятковий. Щоб полегшити за­своєння цього питання, можна запропонувати учням декілька пропедев­тичних вправ.

  1. Прочитайте число 70 549. Як зміниться число, якщо збільшити на 1:

1) останню  цифру; 2) передостанню цифру; 3) всі цифри числа.

  1. Прочитайте дроби: 0,5; 0,05; 0,005; 0,0005.

Після виконання вправ учні самі можуть здогадатися, що десятковий дріб також є позиційним записом (кожна цифра має певне значення за­лежно від того, на якому місці (в якому розряді) в запису десяткового чис­ла вона стоїть) і назви розрядів: 1-й розряд після коми — десятих, дру­гий — сотих, третій — тисячних і т. д. (тобто назви «повторюють» назви розрядів натурального числа).

 

III. Закріплення знань та формування вмінь

@ На цьому уроці учні розв’язують базові завдання на запис і читання десяткових дробів. Слід зауважити, що під час виконання вправ на за­пис числа, записаного словами десятковим дробом, поданий у підруч­нику текст краще читати вчителю, роблячи, де потрібно, паузу.

Учням пропонується розв’язати вправи: №№ 770 (1-10); 771 (усно); 773; 775 (1-8); 777.

 

IV. Підсумок уроку

Учитель ще раз нагадує учням, що на уроці вони познайомились зі «скороченою формулою» запису деяких дробів (мішані числа) і (як і під час виконання домашнього завдання) вчилися записувати і читати десят­кові дроби.

 

V. Домашнє завдання

п. 27, №№ 722 (1-8); 774 (1-3); 776 (1-6); 778.

Icon of Urok 80 Urok 80 (15.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *