3 829 перегляд(ів)

Урок 121. Підсумкова контрольна робо­та за рік

Мета: перевірити рівень знань учнів, а також рівень сформованості їхніх умінь і практичних навичок за рік; удосконалю­вати вміння встановлювати зв’язки між мовними явищами; наводити приклади, які підтверджували б знання теорії; розви­вати писемне мовлення, логічне мислення, творчі здібності, увагу, пам’ять; виховувати почуття впевненості в собі, своїх можли­востях, життєвий оптимізм.

Тип уроку: урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка. Після корот­кого інструктажу учні виконують різнорівневі завдання за двома варіантами. За 1–6-те завдан­ня вони отримують 6 балів (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь); за 7-ме завдання– 3 бали (по 1 балу за кожен пункт), за 8-ме – 3 бали.

І варіант

 1. Установіть відповідність між назвою науки про мову і тим, що в ній вивчається.
1 пунктуація

2 графіка

3 етимологія

4 орфоепія

 

 

 

 

 

А правопис слів

Б знаки письма

В розділові знаки

Г вимова слів

Ґ походження слів

 

 1. Установіть відповідність між стилями мовлення і жанрами, які характерні для цих стилів.
1 науковий

2 публіцистичний

3 розмовний

4 художній

 

 

 

 

 

А лист до близької людини

Б оповідання

В замітка в газету

Г оголошення

Ґ стаття в підручнику

 

 1. Правильно записано у фонетичній транскрипції всі слова в рядку

А [кожушок], [м’іл’йон], [йалина]

Б [п’іджак], [веч’ірн’ій], [фудбол]

В [клатка], [грайеис’:а], [к’іхт’і]

Г [в’ідзвук], [бойагуз], [веирн’ісаж]

 

 1. Наголошений другий склад у всіх словах у рядку

А кілометр, феномен, бовтати

Б висіти, дрова, колесо

В літопис, щавель, новий

Г випадок, діалог, читання

 

 1. Усі слова є синонімами в рядку

А друг, приятель, товариський

Б шлях, гостинець, дорога

В білий, біліти, білуватий

Г кватирка, кімната, помешкання

 

 1. Лексичної помилки немає у реченні в рядку

А Ми пили смачний яблуневий сік.

Б Це слово являється в реченні присуд­ком.

В І знову бентежать душу мою вітряки.

Г Захід закінчився підведенням підсум­ків.

 

 1. Запишіть по шість слів із такими орфо­грамами: подвоєння приголосних на межі різ­них частин слова; написання апострофа; сло­ва, у яких відбулося спрощення приголосних.
 2. Напишіть творчу роботу на тему «Як я мрію провести літо». У творі використай­те складне речення, речення з однорідними членами, речення зі вставними словами, слова в переносному значенні.

 

ІІ варіант

 1. Увідповідніть назви науки про мову і терміни, що стосуються цієї науки.

 

1 синтаксис

2 фонетика

3 лексикологія

4 будова слова

 

 

 

 

 

А глухі і дзвінкі приголосні

Б пряме й переносне зна­чення слова

В значущі частини слова

Г поширене словосполу­чення

Ґ стилі мовлення

 

 1. Установіть відповідність між словни­ком і його призначенням.

 

1 орфографіч­ний

2 орфоепічний

3 тлумачний

4 етимологіч­ний

А визначити будову слова

Б дізнатися про значення слова

В з’ясувати походження слова

Г установити правильну вимову слова

Ґ перевірити, як правиль­но пишеться

слово

 

 1. Правильно записано у фонетичній транскрипції всі слова в рядку

А [зоузул’ка], [м’іл’йард], [йур’ій]

Б [джмі’л’], [деишевий], [гр’адка]

В [зим’івл’а], [знайомиец’а], [полехк’іс’т’]

Г [п’іджиевити], [войувати], [теилев’ізор]

 

 1. Наголошений другий склад у всіх словах у рядку

А ясний, видання, цемент

Б міліметр, експерт, джерело

В черговий, разом, борошно

Г вірші, псевдонім, отаман

 

 1. Антонімічні пари слів подано в рядку

А горілиць – ницьма, світло – темрява, гігантський – мініатюрний

Б дешево – дорогий, низький – високо, ранковий – вечір

В високий – невисокий, безпечний – не­безпека, відліт – приліт

Г широкий – безкраїй, старий – древній, зелений – смарагдовий

 

 1. Лексичної помилки немає у реченні в рядку

А Ми побажали присутнім приємного апетиту.

Б Він включив світло й зачинив вікно.

В Якщо хочеш бути здоровим – закаляйся.

Г Іван Петрович був завзятим рибалкою.

 

 1. Запишіть по шість слів із такими орфограмами: подвоєння приголосних на основі подовження м’яких приголосних; написання знака м’якшення; написання ненаголошених е, и в корені слова.
 2. Напишіть творчу роботу на тему «Чому діти люблять канікули?». У творі використайте складне речення, речення з однорідними членами; речення зі вставни­ми словами; слова в переносному значенні.

 

Домашнє завдання. Продумати запи­тання, які стосуються контрольної роботи.

Icon of Ukr Mov5nov (97) Ukr Mov5nov (97) (34.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *